Kuten Riitta kertoi lokakuun blogissaan, starttasimme keväällä matkamme kohti ketterästi oppivaa organisaatiota. Ennen kesälomia laitoimme haun oppimisagentiksi ja hyvien hakemusten joukosta mukaan valikoitui kuusi uteliasta, innostunutta ja rohkeaa pioneeria, joista yksi on Pirjo. Kävimme Pirjon kanssa keskustelua hankkeen alkutaipaleesta ja sen myötä heränneistä ajatuksista. Huomasimme, että meillä on hyvin yhteneväiset ajatukset, vaikka olemme mukana hieman eri rooleissa. Molemmat oppimisagentteina, mutta lisäksi minä myös esimiehenä. 

Pirjo työskentelee Varkauden toimipisteessämme vakuutusmyynnin parissa ja hänellä on omien sanojensa mukaan kova halu päästä tuloksiin ja tehdä myyntiä. Tavoitteet hän näkee tärkeänä, työtä ohjaavana asiana ja kaiken palautteen merkittävänä oman työn kehittämisen kannalta, halu oppia uutta on kova.  Tämä asenne on upea ja juuri tämä tekemisen meininki ja tavoitteisiin pyrkiminen ovat niitä asioita, joissa Pirjolla on paljon annettavaa ja jaettavaa muille. Sekä Skillhiven (uusi osaamisenhallinan järjestelmämme) käyttöönoton, että Learn@work-hankkeen myötä yksi tavoite onkin saada entistä ketterämmin jaettua jokaisen vahvuuksia muille ja oppia toinen toiselta.

Pirjo kertoo, että oppimisagentin tehtävään lähteminen on vaatinut myös oman mukavuusalueen ulkopuolelle hyppäämistä. Toisaalta on hyväkin, että oppimisagentti tiedostaa epämukavuusalueelle siirtymisen. Tämän myötä on varmasti helpompi auttaa ja tukea matkan varrella myös niitä työtovereita, joille oman mukavuusalueen ulkopuolelle siirtyminen voi olla haastavampaa. Osa voi tarvita vahvaakin taluttamista uuteen suuntaan ja uusiin toimintatapoihin, mutta meidän mahtavien oppimisagenttien tukemana uskon, että se onnistuu.

Oppimisagentti kannustaa ja innostaa

Yksi oppimisagentin tärkemmistä tehtävistä onkin toimia työyhteisössä innostajana ja kannustajana. Hän on rohkea suunnannäyttäjä, joka innostaa muita mukaan yhteiselle matkalle. Pirjo kertoo, että haluaa olla mukana yhdessä esimiesten ja kaikkien tiimien kanssa opettelemassa uusia asioita ja hän uskoo, että kannustusta, neuvoja ja intoa tulee löytymään varmasti. Suuri rooli on myös oppismisagenttien yhteishengellä ja tuella. KETTERIEN (kuten tämä porukka itsensä nimesi) henki on jo nyt alkanut näkyä ja uskon, että se tulee vaan tiivistymään kun opiskelupäivillä käydään yhdessä, prosessia hiotaan eteenpäin porukalla ja niin haasteet kuin onnistumiset käydään yhdessä läpi. Toisen kannustaminen ja into mennä eteenpäin tulevat olemaan kaiken keskiössä.

Työpaikasta oppimispaikaksi. Oppimisagentit ovat työpaikkojen oppimisen asiantuntijoita, jotka innostavat muita mukaan yhteiselle matkalle.

Call Waves toimii kolmella eri paikkakunnalla ja meitä on noin 180, joten osa työkavereista on lähinnä nimiä sähköpostilistalla. Pirjo kokee, että yksi tämän matkan ihanista asioista on myös se, että opimme tuntemaan toinen toistamme paremmin ja nimet saavat myös kasvot. Rikomme vuosien varrella syntyneitä tiimirajoja ja yksiköiden välillä olevia maantieteellisiä rajoja kun ”sotkemme pakkaa” ja olemme mukana myös niiden tiimien toiminnassa, jossa yleensä emme toimi. Näin saadaan parhaiten jaettua jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä kuin luotua uusia, rohkeitakin toimintatapoja. Yhdessä oppien ja toinen toistaan tukien.

Pirjon oman tekemisen ohjenuorana toimii henkilöstöjohtamisen asiantuntija Pentti Sydänmaanlakan kolme I:tä; innostu itse, innosta muita ja innovoi. Hän nostaa esiin myös yhteistyön ja yhteisen päämäärän merkityksen. Kun kaikilla on sama päämäärä tuottaa erinomaisia asiakaskokemuksia, jokainen tietää mihin suuntaan mennään ja mikä on toimintamme tavoitteena. Haluamme kehittää itsestämme entistä ketterämpiä oppijoita, jotta pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin entistäkin paremmin. Missionamme on kehittää ja kasvattaa asiakkaan liiketoimintaa yhdessä asiakkaan kanssa ja oppimisagenttien johdolla me onnistumme siinä varmasti, myös tulevaisuuden entistä muuttuvammassa maailmassa. 

Henna Stöckell
oppimisagentti, Group Manager

Pirjo Autere
oppimisagentti, Customer Care and Sales Agent


Työpaikasta oppimispaikaksi

Haluamme tehdä työpaikasta oppimispaikan. Olemme mukana Learn@work-hankkeessa, jossa tehdään uudenlaista yhteistyötä Snellman-kesäyliopiston, Leenamaija Otalan ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämiseen työpaikalla. Yhdessä rakennamme työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Blogisarjassa seurataan oppimisagenttien kokemuksia ja oivalluksia matkallamme ketterästi oppivaksi organisaatioksi. Hyppää mukaan!


Julkaistu kategoriassa: Työelämä,Työelämän murros,Työpaikasta oppimispaikka