Erinomaisia asiakaskokemuksia – Tähän kiteytyy meidän toiminta.

Erinomaiset asiakaskokemukset edellyttävät intohimoa tekemiseen ja innovointia. Me haluamme innovaatioillamme ja esimerkillämme viedä toimialaamme eteenpäin.

Toimiessamme kymmenien asiakkuuksien kanssa, uuden oppiminen on ollut aina keskiössä. Olemme kiitollisia asiakkaillemme, joiden kanssa olemme saaneet kehittää osaamistamme ja vieneet asiakkkuuksia jouhevasti eteenpäin. Olemme kirjanneet strategiseksi painopistealueeksi osaamisen kehittämisen ja olemme lähteneet sitä edelläkävijän ottein kehittämään. Osaaminen on nostettu myös yhdeksi arvoksemme: hiomme itsestämme timantteja sekä omaksumme ketterästi alan muutokset.

Digitalisaation tuomat asiakaspalveluratkaisut mahdollistavat meidän tekevän yhä enemmän asiantuntijatyötä. Todella kaukana on aika, jolloin mikään asiakaspalvelu on ollut pelkästään puheluun vastaamista ja asian ratkaisemista työohjeiden tulkinnalla. Maailma on muuttunut parempaan suuntaan.

Valmentavan johtajuuden malli on ollut meillä käytössä kohta 20 vuotta ja valmentamisessa on viime aikoina korostunut yhä enemmän fasilitoinnin taito. Viime vuosina olemme lisänneet painotusta vuorovaikutustyylien ymmärtämiseen DiSCin avulla ja oman syvimmän olemuksensa ymmärtämiseen luontaisten taipumusten (LTA) avulla. Organisaatiossamme on oma Luontaisten Taipumusten valmentaja Johanna, joka valmentaa koko organisaatiota sytyttäen innostuksen liekkiä.

Paljon on tehty ja tiedostimme, että paljon pystymme vielä tekemään. Tässä vaiheessa halusimme ulkopuolista asiantuntemusta oppimisen kehittämiseen.

Työpaikasta oppimispaikaksi

Lähdimme viime talvena kartoittamaan yhteistyökumppaneita osaamisen hallinnan ja ketterän oppimisen kehittämiseen. Vaikutuimme osaamisen gurun Leenamaija Otalan ketterän oppimisen viitekehyksestä ja kutsuimme Leenamaijan johtoryhmämme ja keskijohdon tykö sparrailemaan meitä.

Löysimme yhtymäkohtia ja halusimme jatkaa yhteistyötä ehdottomasti lisää. Huomasimme olevamme hyvällä tiellä ja valmiita kehittymään. Uskallamme kyseenalaistaa ja heittäytyä mukaan. Haastamme itsemme. Toisin sanoen laajennamme osaamistamme epämukavuusalueelle, jotta mukavuusalueemme halo vain kasvaa.

Haluamme tehdä työpaikasta oppimispaikan. Pääsimme mukaan Learn@work-hankkeeseen, jossa tehdään uudenlaista yhteistyötä Snellman-kesäyliopiston, Leenamaija Otalan ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämiseen työpaikalla. Yhdessä rakennamme työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Learn@work-hanke on käynnistynyt organisaatiossamme nykytilanteen testaamisella ja lokakuun lopulla käynnistyvät valmennuspäivät, joihin meiltä osallistuu 8 oppimisagenttia. Agentit edustavat joka toimintoamme jokaiselta paikkakunnaltamme. Mikä parasta, tähän valmennettavien joukkoon mahtuu erilaisuutta, niin oppimisen, motivaation ja luontaisten taipumusten näkökulmasta tarkasteltuna. Valmennuksen myötä saamme kehitettyä kykyämme tehdä sisäistä yhteistyötä ja jakaa osaamista vielä enemmän yli tiimi- tai yksikkörajojen.

Työyhteisöjen ja osaamisen kehittämisen asiantuntija Leenamaija Otala (keskellä) Call Wavesin asiakkuusjohtaja Johanna Kemppisen ja henkilöstöjohtaja Riitta Hännisen kanssa.

Meillä on vahva asiantuntijajoukko eri koulutustaustoista ja heillä on elämänkokemusta 22 vuodesta 68 vuoteen saakka. Tiedostimme ja henkilöstötutkimuksemmekin vahvisti, että organisaatiossamme on käyttämätöntä potentiaalista osaamista. Meillä ei ollut tarpeeksi kattavaa menetelmää kartoittaa piilossa olevaa osaamista ja kiinnostusta uusia asioita kohtaan.

Tämän asian tiimoilta otimme yhteyttä Intutiven Janne Ruohistoon, joka on rakentanut uudenlaisen osaamisenhallintajärjestelmän Skillhiven. Skillhiven kautta koko henkilöstömme pääsee osaamisensa lisäksi kertomaan motivaationsa ja innostuksensa eri osa-alueita kohtaan. Olemme käynnistysvaiheessa, mutta jo nyt Skillhiveen muodostuneet osaamisparvet ovat yllättäneet positiivisesti. Tämä ei ole pelkkä järjestelmä vaan menetelmä koko kulttuurin muuttamiseen.

Niin Learn@Workin kuin Skillhiven tuloksista pääset lukemaan tulevista blogeistamme oppimisagenttiemme Susannan, Evan, Hannan, Jennin, Marian, Pirjon, Marjon ja Hennan kirjoittamana.

Tervetuloa seuraamaan matkaamme!

Kiitollisena matkassa mukana,

Riitta Hänninen

Head of Human Resource Management


Julkaistu kategoriassa: Nuoret töihin,Työelämä,Työelämän murros,Työpaikasta oppimispaikka