Miten muutumme ketterästi oppivaksi organisaatioksi?

Helmi- ja maaliskuun oppimisagenttitapaamisissa pääsimme entistä tarkemmin miettimään kehityskohtiamme ja pohtimaan miten pystyisimme etenemään ketterästi oppivaksi organisaatioksi. Monissa asioissa ollaan jo pitkällä, monissa asioissa riittää työmaata. Mutta olemme matkalla!

Kuten muutama postaus taaksepäin jo kerroimme, lähdimme pureutumaan kehityskohtiimme ketterästi oppivan organisaation testin tuloksien pohjalta Learn@Work ja ensimmmäisenä työn alle nostettiin erilaiset oppimistyylit sekä niiden huomioiminen. Myöhemmin mukaan tulivat stressinhallinta ja työkyvyn ylläpito sekä työajalla tapahtuva oman osaamisensa kehittäminen. Työ näiden saralla jatkuu ja ne ovat tiukasti mukana jokapäiväisen toimintamme perustassa, mutta viime kerralla Kuopiossa muille esittelemäämme kehityssuunnitelmaan valitsimme työn alle tässä vaiheessa kolme ajankohtaista asiaa, joiden saralla edistymistä on konkreettisella tasolla helppo seurata:

1) Yksi yhtenäinen tiedonjakokanava (Teams) ja Skillhive osaamisenhallintaa helpottamaan Skillhiveen
2) Uuden ison asiakkuuden haltuunotto jouhevasti erilaisia oppimistapoja hyödyntäen
3) Myynnillisen osaamisen kehittäminen uudelle tasolle

Mitä nämä siis käytännössä katsoen tarkoittavat ja vaativat? Yhdellä sanalla sitä voisi kuvata kulttuurimuutoksena. Uusien käytäntöjen ja toimintamallien haltuunotto vie aina oman aikansa ja se aika on erilaisilla ihmisillä eri pituinen. Lisäksi siihen vaikuttaa se, miten pitkälle pystymme heidän vahvuutensa huomioimaan, tukemaan ja kannustamaan. Yleinen ilmapiiri on suoraan yhteydessä yksilöiden asenteisiin ja mitä avoimemmin rohkaisemme ympärillämme olevia mukaan muutokseen, sitä helpompi palloa on potkia yhteiseen maaliin.

Skillhive mahdollistaa täysin uudella tavalla osaamisemme näkyväksi tekemisen ja toimii loistavana työkaluna paitsi esimiehille ja valmentajille myös ihan ”ruohonjuuritason” pelaajille. Se pitää sisällään paljon hyvää tietoa ja tarjoaa alustan rakentavalle vuorovaikutukselle niin avointen keskusteluiden, suositusten ja kaveripalautteen antamisen kuin peukutustenkin kautta. Skillhive on koko talon voimin otettu käyttöön maaliskuussa ja samalla on rakennettu uudelleen myös jo entuudestaan käytössä ollutta Teamsia, joka siis jatkossa tulee olemaan ainoa virallinen tiedonjakokanava. Se mahdollistaa nopean kommunikoinnin projektikohtaisissa asioissa ja tiimeille on helppo kertoa mm. uusista työohjeista tai tilapäisistä toimintatavoista.

Edellä mainittujen ohjelmien haltuunotto on siis jo vauhdissa ja nämä varmasti iskostuvat osaksi arkea hiljalleen, kun niitä aktiivisesti käytetään ja toiminnot tulevat tutuiksi. Enemmän käytännön tason rakentelua ja suunnitelmallisuutta ovat vaatineet ja vaatinevat jatkossakin kaksi muuta valitsemaamme kehityskohtaa. Uusi alkanut palvelu on työllistänyt meillä suuren määrän niin vanhoja kuin uusiakin työntekijöitä. Uusia asiakkuuksia otetaan tietysti haltuun jatkuvasti, mutta uusin palvelu päätettiin ottaa pilottiprojektiksi ja näköalapaikaksi nähdäksemme kuinka ketteriä me organisaationa tällä hetkellä olemme ja miten pystymme koulutusvaiheessa huomioimaan erilaiset oppijat, kun aikataulu on tiukka ja sisäistettävää on paljon.

Myynnillisen osaamisen kehittäminen vaatii meiltä kaikilta uutta, rohkeaa asennetta sekä vahvaa uusiutumista. Olemme tehneet myyntiä aina, mutta kyse on nyt myynnillisen ajattelun kehittämisessä joka osa-alueella. Myynti ei aina tarkoita konkreettisen tuotteen tai palvelun kauppaamista, vaan monesti kyse on yksinkertaisesti palvelulupauksen täyttämisestä ja odotusten ylittämisestä, niin meiltä palvelun ostaneen toimeksiantajan kuin loppuasiakkaankin kohdalla. Me emme halua olla ainoastaan asiakaspalvelun ammattilaisia, vaan myynnillisen asiakaspalvelun ammattilaisia.  Tekemämme konkreettiset toimenpiteet ja tavoitteet ovat hyvin palvelukohtaisia, mutta päämäärä jokaisen taustalla on sama: lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Call Waves palveluntuottajana haluaa kolminkertaistaa jokaisen meihin sijoitetun euron, niin että yksi euro kuluna on kolme euroa tuottona toimeksiantajillemme. Jopa enemmän! Myynnillisen otteen vahvistaminen koko organisaatiossa on käynnissä ja tulee näyttelemään suurta roolia lähitulevaisuudessa. Lisäarvon tuottamisessa vain taivas on rajana, on vain löydettävä oikeat keinot ja kanavat. Asiakaslähtöinen ajattelu on meille sydämen asia.

Ketterästi oppivan organisaation testitulosten mukaan suurimpia vahvuuksiamme koetaan olevan moniosaaminen ja ymmärrys siitä, että vastuu oman osaamisensa ylläpitämisestä on jokaisella itsellään, tavoitteiden ja mittareiden seuranta sekä toiminnan ohjaaminen ja tiedonjako. Meillä on hyvä porukka ja yhteishenki, eikä kenenkään tarvitse jäädä ongelmiensa kanssa yksin. Jos suoraa ratkaisua ei ole olemassa, sellainen taatusti yhdessä tuumin löydetään. Yhdeksi suurimmaksi vahvuudeksemme voisi vielä nostaa sen, että tiimin yhteinen tulos koetaan tärkeänä, eli olemme vahvoja joukkuepelaajia. Lisäksi meillä on tietoa ja taitoa varmasti rutkasti enemmän kuin edes itse tässä vaiheessa tiedostamme! Yksi tämän koko projektin tavoitteista onkin nimenomaan sen jo olemassa olevan osaamisen hyödyntämisen maksimointi. Haluamme panostaa myös työtyytyväisyyteen ja sitä kautta työnantajamielikuvan vahvistamiseen, mikä taas auttaa uuden työvoiman rekrytoinnissa. Kasvun myötä etsimme lähes jatkuvasti joukkoomme uusia osaajia. Kilpailu asiakkaista ja työntekijöistä on jatkuvasti kovempaa, ajat muuttuvat ja teknologia kehittyy. Kilpailukykyämme parantaaksemme meidän on pystyttävä erottumaan muista alan toimijoista ja sen etumatkan saavuttamisessa ketterä oppiminen näyttelee keskeistä roolia.

Oppimisterveisin,

Oppimisagentit

Susanna Niemi ja Maria Immonen


Julkaistu kategoriassa: Työpaikasta oppimispaikka