LEAN – 7 askelta ulkoistetussa asiakaspalvelussa

Lean-ajattelun pääidea on luoda jatkuva virtaus tuotantoon. Jatkuva virtaus tarkoittaa ainoastaan sitä, että yksi tuote saadaan prosessivaiheiden välillä pysähtymättä ilman välivarastoja ja virheettömänä valmiiksi.

LEAN-ajattelu tehostaa asiakaspalvelun prosesseja

LEAN-opit ovat syntyneet pitkälti autoteollisuuden kehityksen myötä, mutta ovat hyvin sovellettavissa myös asiakaspalveluun. Tavoitteena ovat tuotannon virtaustehokkuus ja läpimenoaika sekä mahdollisimman pienet laatukustannukset.

Haluatko tietää lisää?