Kahdeksan askelta kohti erinomaista asiakaskokemusta

Erinomainen asiakaskokemus ei ole sattuman kauppaa, vaan siihen voidaan – ja täytyykin – panostaa monella tavalla. Kokosimme oppaaseen kahdeksan tärkeää asiaa, jotka auttavat yritystä pääsemään erinomaiseen asiakaskokemukseen.

1. Laadi strategia

Ensimmäinen asia, joka kannattaa tehdä, on laatia kilpailustrategia eli suunnitelma siitä, millä keinoilla yritys aikoo pärjätä toimintaympäristössään.

Kun yrityksen strategiaksi valitaan keskittyminen asiakaspalveluun, panostusten on silloin keskityttävä puhtaasti asiakkaan tarpeiden täyttämiseen. On laitettava asiakkuussilmälasit päähän. Kilpailustrategioita on toki muitakin, kuten kustannusjohtajuus ja erilaistaminen. Jos kuitenkin valitset keskipisteeksi erinomaisen asiakaskokemuksen, on yrityksessä varmistettava, ettei valinta jää liturgian tasolle. Kyseessä on suuri strateginen valinta, jolla on syvällisiä ja laaja-alaisia vaikutuksia kaikkiin yrityksen toimintoihin. Jos jollekin toiminnalle ei löydy suoraan tai välillisesti yhteyttä asiakkuusvisioon, sen olemassaolo tulee kyseenalaistaa.

Haluatko tietää lisää?