Kuvassa: Janne Tolvanen Ylitalo Yhtiöt Oy, vanhempi asiantuntija Simo Rautio Sitowise Oy, Senior Consultant Taisto Vartiainen ja Group Manager Marjo Markkanen Call Waves Solutions Finland Oy, tiiminvetäjä Jaakko Rintamäki Sitowise Oy, yrittäjä Matti Ylitalo Ylitalo Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja Piia Puotinen Call Waves Solutions Finland Oy

Ylitalo Yhtiöt Oy, Call Waves Solutions Finland Oy ja Sitowise Oy solmivat perjantaina 18.6.2020 Varkaudessa yhteistyösopimuksen tilauskeskuspalveluiden tuottamisesta Ylitalo Yhtiöille. Yhteistyösopimuksen puitteissa mahdollistetaan kustannustehokkaan kyydinvälityksen uudenlainen tuottaminen. Uudenlainen välitysjärjestelmä käy taksinvälitykseen, KELA-keskustoimintaan, sote-kyydinvälitykseen ja kuntien koulukuljetusten ohjaukseen.

Yrittäjä Matti Ylitalo Ylitalo Yhtiöistä sanoo, että ”yhteistyömallin avulla palvelu tuotetaan kustannustehokkaasti ja ammattitaitoisesti kunkin toimijan tuottaessa oman osionsa kokonaispalvelusta. Tuotamme entistä parempia asiakaspalvelukokemuksia yrittäjälle tehokkaammalla tavalla.”

”Yhteistyötä tehdään kehitysnäkökulmasta, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä ja loppuasiakasta tyydyttävä palvelu, joka on myös helppo taksiyrittäjälle ja keskukselle. Vahvana etuna on myös järjestelmän sovellus, joka mahdollistaa kyydin tilauksen myös sovelluksen kautta, kuitenkin mahdollistaen matkojen reitittämisen ja yhdistämisen tarvittaessa”, sanoo Senior Consultant Taisto Vartiainen Call Waves Solutions Finland Oy:stä.

”Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä kehityshaluisten taksiyhtiöiden kanssa ja mielellämme olemme kehittämässä Ylitalo Yhtiöille tulevaisuuden tapaa tehdä taksiliiketoimintaa”, sanoo tiiminvetäjä Jaakko Rintamäki Sitowise Oy:stä.


Julkaistu kategoriassa: Erinomaisia asiakaskokemuksia,Tiedotteet