Matkamme Ketterinä jatkuu kohti oppimista jokapäiväisessä työssämme. Kartoitimme Learn@work-hankkeen kautta Ketterästi oppivan organisaation tarpeita ja lähtötilannetta yrityksessämme. Kartoituksen tulosten perusteella ensimmäiseksi pääteemaksi nostimme sen, miten jokainen voisi työssään oppia uutta itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Halusimme selvittää millaisia oppimispersoonia meiltä Call Wavesilaisista löytyy.

Jokainen Ketterä jalkautui itselleen vieraaseen tiimiin ja teetti tiimissä oppimistyylitestin, jonka tulosten perusteella olemme lähteneet yhdessä tiimien kanssa miettimään sitä miten käytännössä toteutamme oppimista työpaikallamme, koska oppiminen on tärkeä osa jokaisen työskentelyä ja oma oppimistyyli väistämätön osa jokaisen työntekijän luontaisia ominaisuuksia.

Tavoitteenamme on yhdessä asiakkaan kanssa kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa kehittyen samalla parhaaksi versioksi itsestämme.

Oppimistyylejä on monia erilaisia kuten on tekijöitäkin. Koko ikämme ajan opimme asioita ja tyylimme voi muuttua ajan kanssa. Oppimistyylimme on tapa, jolla hankimme tietoa ja taitoa sekä tapa, jolla mieluiten ja helpoiten sisäistämme opittavan asian. Kuten mentorimme Leenamaija Otala asian sanoitti lähivalmennuspäivässä ”oppiminen on pysyvä muutos toiminnassa tai tavassa”.

Käytännössä huomaamme, kuinka yksi mielellään seuraa vierestä, kun kokeneempi kollega tekee, toinen haluaa tehdä tarkkoja muistiinpanoja kirjoittamalla asian omin sanoin ja kolmas pystyy parhaiten painamaan asian mieleensä keskustelemalla asiasta kollegan kanssa. Tällainen sosiaalinen oppiminen onkin meillä Call Wavesilla tärkeä oppimisen muoto. Keskustelemme päivittäin kollegojen ja asiakkaiden kanssa ja siinä sivussa monella meistä tapahtuu oppimista täysin tiedostamatta. Sosiaaliset oppijat ovat yleensä kovia kuuluttamaan osaamistaan ja jakavat tietojaan mielellään myös muille.

Kaikki eivät tietenkään ole niitä sosiaalisimpia oppijoita, vaan tykkäävät perehtyä asioihin yksin. Heille oppimisen kannalta tärkeää on faktoihin ja logiikoihin perustuva tieto. Nämä henkilöt oppivatkin hyvin esimerkiksi tutkimusten pohjalta. Tästä oppijatyylistä löytyy se hiljainen tiedon imijä, joka mielellään kuuntelee podcasteja tai osallistuu webinaareihin. Hän ei kerro taidoistaan muille, mutta hallitsee mikro-oppimisen taidot.

Oppimisagentit innosstuksen äärellä.

Joukostamme saattaa löytyä myös persoonia, joita oppiminen ei niinkään kiinnosta. Heille on tärkeintä, että työ pysyisi mahdollisimman kauan muuttumattomana. Säästeliäät oppijat opettelevat uutta vain jos he kokevat sen todella olevan tarpeellista. He eivät käytä turhaa aikaa oppimiseen, mutta omaavat tavan käyttää erilaisia tyylejä oppia. Nämä henkilöt saattavat uppoutua kiinnostaviin asioihin pitkäksikin aikaa ja tuolloin he voivat unohtaa kaiken ympärillään tapahtuvan.

Henkilöille, joilla on aina niin sanotusti korvat höröllään on luontaista tarkkailla muiden toimia ja omaksua tietoja ja taitoja vierestä katsomalla ja kuuntelemalla, esimerkkejä kohtaamalla. Tällaiset oppijat pystyvät mielikuvituksensa vuoksi soveltamaan hyvin oppimaansa.

Vauhdikkaimmat oppijat tulevat ja menevät tietojensa kanssa – vauhdilla! Heillä oppiminen tapahtuukin käytännön kautta, tekemällä. Näistä henkilöistä löytyy monesti ongelmien ratkaisijat ja haasteisiin tarttujat. Ideoita heillä riittää ja joskus saatetaan mennä seinääkin päin, mutta tämähän ei lainkaan lannista, vaan pikemminkin lisää innostusta yrittää toisella tavalla uudelleen! Yllätytkö siitä, että Ketteristä löytyy näitäkin oppijoita?

Jenni Kautto, oppimisagentti, Customer Care Agent
Maria Immonen, oppimisagentti, Customer Care Agent


Työpaikasta oppimispaikaksi

Haluamme tehdä työpaikasta oppimispaikan. Olemme mukana Learn@work-hankkeessa, jossa tehdään uudenlaista yhteistyötä Snellman-kesäyliopiston, Leenamaija Otalan ja yritysten välillä vastaten tämän päivän osaamisen kehittämiseen työpaikalla. Yhdessä rakennamme työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.

Blogisarjassa seurataan oppimisagenttien kokemuksia ja oivalluksia matkallamme ketterästi oppivaksi organisaatioksi. Hyppää mukaan!


Julkaistu kategoriassa: Työelämä,Työelämän murros,Työpaikasta oppimispaikka