Webinaari 1.6.2018: Vuorovaikutus asiakaskohtaamisessa

Kesäkuun webinaarissamme puhutaan vuorovaikutuksesta asiakaspalvelussa. Mitkä asiat vaikuttavat asiakaskohtaamisen onnistumiseen? Miten vuorovaikutustaitojaan voi kehittää?

Viimeisimmässä webinaarissamme puhuttiin robotiikasta ja sen vaikutuksesta asiakaskohtaamiseen. Monet rutiinityöt automatisoituvat ja siirtyvät koneiden hoidettavaksi. Inhimillisessä vuorovaikutuksessa ihminen kuitenkin hakkaa koneet täysin, joten teknologian kehityksen myötä vuorovaikutustaitojen merkitys työelämässä vain korostuu.

Vuorovaikutustaidot ratkaisevat usein asiakaskokemuksen onnistumisen tai epäonnistumisen. Miten niitä voi kehittää? Millaisten työkalujen avulla omaa ja toisten tapaa olla vuorovaikutuksessa voi ymmärtää paremmin?

Muun muassa näistä asioista keskustellaan Head of Customer Operations Johanna Kemppisen sekä Head of Human Resource Management Riitta Hännisen vetämässä kesäkuun webinaarissamme.

Ilmoittaudu mukaan webinaariimme 1.6. klo 9 – 10!

Webinaari on mahdollista katsoa myös tallenteena. Linkki tallenteeseen lähetetään kaikille ilmoittautuneille.

Lisätietoja:
Johanna Kemppinen, HCO
+358 20 7191 349
johanna.kemppinen@callwaves.fi