Contact Center ja Call Center – mitä eroa?

Contact ja call center -termit sotketaan suomalaisessa puhekielessä ”iloisesti”. Tämä johtunee siitä, että contact center ja call center -termit on tuotu Suomeen lainasanoina englannin kielestä. Englannin kielessä termeillä on selkeä viite toiminnan luonteeseen. Suomen kielessä lainasanat eivät kerro samaa. Koska contact center ja call center -termit eivät kerro suoraan mitään, on Suomessa yritetty keksiä lisää uusia […] Lue lisää »

CALL WAVES – REILU MEININKI

Puhelinmyyjän työ ja työolot luovat ihmisille monenlaisia mielikuvia. Joskus jopa vääriä käsityksiä. Puhelinpalveluyrityksen toimintaan kohdistuu kritiikkiä toimintatapojen ja työntekijöille maksettavien palkkojen tai muiden työsuhteen ehtojen osalta. On totta, että toimialalta löytyy yhä edelleen ”villejä” toimijoita, joiden toiminta nousee oikeutetusti otsikoihin. Tätä ei kuitenkaan pidä yleistää. On monia Call Centereitä ja Contact Centereitä, joissa toimitaan toisin. […] Lue lisää »

Call center -palvelun ulkoistamisen 5 vaihetta

1. Tarvekartoitus Tarvekartoituksessa osapuolet määrittelevät kummankin toimijan tavoitetilat, eli miksi ulkoistetaan, mitä halutaan saavuttaa ja miten haluttuun lopputulokseen päästään. Molempien osapuolten näkökulmasta tarvekartoitus on tärkein vaihe, koska silloin luoda pohja yhdessä onnistumiselle. Tarvekartoituksessa tutustutaan kummankin liiketoimintaan ja hahmotetaan yhteinen näkemys call centeristä tulevaisuudessa  2. Mittareiden ja tavoitteiden asettaminen/määrittäminen Tavoite on aina numero. ”Enemmän” ei ole […] Lue lisää »