Call Waves Solutions Finland Oy

Call Waves är ett år 2000 grundat företag med ca 160 experter på personlig kundservice och försäljning och kontor i Varkaus, S:t Michel och Kuopio.

Expertlösningar inom kundservice, försäljning och marknadsföring

Vi är ett solitt företag som erbjuder moderna, högklassiga servicelösningar inom kundservice och marknadsföring för olika branscher. Våra kunder är både finländska och internationella företag.

Vi koncentrerar oss speciellt på lösningar inom försäkring, finansiering, energi, trafik och näthandel. Vi följer aktivt utvecklingen och bestämmelserna inom dessa branscher.

En resultatrik partner som är engagerad i gemensamma målsättningar

För er vill vi vara en partner som utvecklar kundrelationer och ökar omsättningen. Vi engagerar oss i gemensamma målsättningar, arbetar målmedvetet för de mål vi satt upp tillsammans och åstadkommer resultat.

Kunden är det viktigaste för oss.

Personlig service – nöjda kunder

Våra utbildade anställda vill alltid bemöta kunder på ett yrkesmässigt och hjärtligt sätt. Vår personliga service leder till bra kundupplevelser och hållbara kundrelationer.

Vi är proffs när det gäller kundservice.

En välmående personal gör resultat

Anställda som trivs med sitt jobb är en viktig förutsättning för vårt resultatrika arbete. Därför vill vi satsa på våra anställdas välmående.

Det är trevligt att komma och jobba hos oss!

En solid samarbetspartner

Call Waves är ett växande, solitt företag och en pålitlig samarbetspartner. Med våra tjänster vill vi även göra det möjligt för våra kunders företag att växa.

Lönsam tillväxt!

Följ oss: