Järvi-Suomen Energia: kehittävää yhteistyötä Call Wavesin kanssa jo vuosien ajan

Järvi-Suomen Energia Oy on Suur-Savon Sähkö Oy:n tytäryhtiö, joka vastaa sähköverkon ylläpidosta konsernin toiminta-alueella. Yhteistyö Call Wavesin kanssa on tukenut tätä tehtävää tehokkaasti ja tarpeisiin vastaten.

Asiakaspalvelun ulkoistaminen vapauttaa resursseja omaan perustoimintaan

Sähköyhtiön perustoimintaa sähköverkon haltijana ovat sähköverkon käyttöön liittyvät työt, mutta myös asiakaspalvelu on erittäin tärkeä osa kokonaisuutta. Järvi-Suomen Energia valitsi kumppanikseen tällä saralla Call Wavesin, ja yhdessä on toimittu jo vuodesta 2010 lähtien.

”Halusimme keventää käyttökeskuksemme työkuormaa, jotta henkilöstömme pystyy keskittymään sähköverkon käyttöön ja kentällä tapahtuvaan henkilöstöorganisointiin. Call Wavesin tuottama palvelu tukee hyvin kokonaisuutta: he hoitavat kaikki yhteydenotot, ja vain suurhäiriötilanteissa otamme omaa henkilöstöämme mukaan asiakaspalveluun”, kuvailee Järvi-Suomen Energian käyttöpäällikkö Mika Huttu.

Yhteistyö aloitettiin vikapuheluiden vastaanotolla, ja pikkuhiljaa palvelukokonaisuutta on laajennettu monipuolisemmaksi. Call Wavesin asiakaspalvelu on käytössä 24/7, vuoden jokaisena päivänä. Vikapalveluun liittyy myös suurhäiriöiden aikainen toiminta, jolloin Call Waves ottaa tilapäisesti suuremmat asiakaspalvelun resurssit käyttöön. Tällaisia tilanteita tulee yleensä 2–3 kertaa vuodessa.

Aktiivisen ja kehittämishaluisen yhteistyön myötä on syntynyt uusi markkinakonseptikin, puunkaatoneuvontapalvelu, joka alun perin kehitettiin Järvi-Suomen Energian tarpeisiin. Tämän vuoden alusta lähtien Call Waves on tuottanut heille myös vahingonkorvauksiin liittyvää asiakaspalvelua.

Tehokkuutta ja säästöä energia-alaan erikoistuneen kumppanin kanssa

Call Wavesin tuottaessa ulkoistettua asiakaspalvelua 24/7 Järvi-Suomen Energian toiminta on keskittyneempää, tehokkaampaa ja sähköyhtiön asiakkaiden edun mukaista.

”Me pystymme tekemään perustoimintaamme, ja Call Waves on mukana toimintaketjussa omalla panoksellaan. Häiriöistä toipuminen on huomattavasti nopeampaa, mikä tuo myös rahallista säästöä tehokkuuden kautta. Joudumme maksamaan sähköntoimituksen katkoista KAH-sanktiota asiakkaille, ja Call Waves auttaa meitä pitämään katkot mahdollisimman lyhyinä”, Huttu perustelee.

Energia-alalla on omat erityispiirteensä, jotka yhteistyökumppanin on tärkeää tuntea. Call Wavesin pitkä kokemus energia-alan palveluista mahdollistaa eri asioiden yhteyksien hahmottamisen.

”Pitää olla ymmärrys kokonaistilanteesta, asioiden vaikuttavuudesta toisten asioiden suhteen. Call Waves pystyy palvelemaan meitä monialaisesti ja ymmärtää kokonaisuuden – mihin kaikkeen esimerkiksi häiriöt vaikuttavat”, Huttu sanoo.

”Myös käytössä olevat järjestelmät vastaavat tämänhetkistä tarvettamme. Call Wavesilla tiedostetaan kuitenkin se, että teknisten toteutusten ja innovatiivisten ratkaisuiden kehittäminen vaatii panostusta ja aikaa. Järjestelmiä kehitetään koko ajan paremmiksi.”

Tiivis yhteistyö ja vuorovaikutus mahdollistavat tarpeisiin vastaamisen

Järvi-Suomen Energian näkökulmasta Call Waves on asiakkaan tarpeista huolehtiva kumppani, joka tekee systemaattisesti työtä kehittääkseen palvelua. Huttu itse on työskennellyt Järvi-Suomen Energialla noin kolmen vuoden ajan, ja sinäkin aikana yhteistyössä on päästy koko ajan paremmalle tasolle.

”Kommunikointi ja vuorovaikutuksellisuus välillämme on kehittynyt todella paljon. Call Wavesilla on halu kehittää asioita, ja heidän kommunikointinsa on hyvin avointa. Yhteistyömme on tiivistä ja toimivaa, ja vuosi vuodelta ymmärrämme toisiamme yhä paremmin.”

”He ovat pystyneet vastaamaan meidän toiveisiimme. Kun meillä on tietty tarve, otamme heihin yhteyttä ja kysymme, miten he toteuttaisivat sen. He eivät koskaan sano ei, vaan haluavat olla asiakkaan tarpeiden tyydyttämisessä mukana”, Huttu toteaa.

”Call Waves on hyvällä draivilla eteenpäin menevä organisaatio, joka pyrkii hakemaan uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Heidän kanssaan tekee mielellään yhteistyötä. He ovat alansa huippuammattilaisia”, luonnehtii Huttu Call Wavesia yhteistyökumppanina.

Tiivis yhteistyö tuo mukanaan etuja molemmille osapuolille. Kun kumppanin liiketoiminta tunnetaan kunnolla, löydetään ratkaisut, jotka vastaavat haasteisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

”Toimintamme on jatkuvaa vuorovaikutusta ja tietotaidon jakamista puolin ja toisin. Mietimme yhdessä asioita ja haemme suurempia kokonaisuuksia. Tällä hetkellä meillä ovat ohjeistukset niin hyvällä mallilla, että voimme markkinoida toimintamallia muillekin verkkoyhtiöille. Kun Call Waves saa sitä kautta enemmän asiakasmassaa, he pystyvät kehittymään energia-alan palveluntarjoajana vieläkin paremmaksi, mikä on myös meidän etumme”, Huttu sanoo.

 

Mika Huttu
käyttöpäällikkö
Järvi-Suomen Energia