Call Center -palvelut

Mistä on kyse?

Puhuttaessa call centeristä puhutaan usein myös contact centeristä. Näillä termeillä on kuitenkin sisällöllistä eroa. Merkittävämpänä erona on se, mihin suuntaan kontakti suuntautuu. Me Call Wavesilla tuotamme palvelua molempiin. Mikäli haluat lukea contact centeristä, klikkaa tästä.

Call center mielletään yleensä ulospäin suuntautuvaksi myyntityöksi (outbound), ja osittain näin onkin. Pitää muistaa, että myös asiakastyytyväisyys selvitetään usein puhelimitse. Call center -toiminta on siis myyntiä, mutta suurelta osin myös asiakaspalvelua. Call center -toiminnassa tärkeitä elementtejä ovat tavoitteellisuus, laatu, seuranta, kehittäminen ja volyymi.

Call centerin yleinen toimintaperiaate on palvella asiakkaita heitä askarruttavissa asioissa ja toteuttaa myyvää asiakaspalvelua. Yritykset palvelevat asiakkaitaan call centerin kautta, joko itse organisoituna tai ulkoistettuna. Call Waves toimii kumppanina jälkimmäisessä. Etenkin viime vuosina on ulkoistaminen yleistynyt, koska yritykset pyrkivät tehostamaan toimintaansa. Call center on usein yrityksissä ulkoistettujen listalla. Yleisesti ulkoistamisella parannetaan tuloksia ja palvelun laatua sekä asiakastyytyväisyyttä.

Mitä hyötyä on call centerin ulkoistamisesta?

Nykyajan asiakashankinnan haasteena on potentiaalisten asiakkaiden tavoitettavuus. Tästä syystä voidaan kysyä, onko tehokasta tai yleensäkään kannattavaa, että yritys toteuttaa itse call centerin. Kuinka tehokkaasti asiakkailta kysytään tyytyväisyyttä tai harrastetaanko lisämyyntiä ahkerasti? Myyvällä ja ahkeralla asiakaspalvelulla myyjänne saavat liidejä sekä lisää kauppaa yritykselle. Myyjä voi keskittyä myyntiin ja me tuomme myyjille potentiaalin.

Jokaiselle myyntiä tekevälle yritykselle aktiviteetin ylläpitäminen on aina ajankohtainen aihe. Myyvällä ja ahkeralla asiakaspalvelulla myyjänne saavat liidejä ja sitä kautta lisää kauppaa yrityksellenne. Tärkeimmät syyt ulkoistamiselle ovat paremmat tulokset ja kustannustehokkuus – ulkoistettaessa me myös vastaamme henkilöstön palkoista, toimitiloista sekä muista työnantajamaksuista, joten riskinne epäonnistumiselle laskevat. Ulkoistamalla kulut laskevat ja kontaktimäärät/tulokset nousevat. Keskimäärin toiminta tehostuu 30–50 %.

Mitä jos ulkoistaisitte call centerin ja maksaisitte kiinteää summaa saaden samalla tasaisesti tuloksia? Hinnoittelumalleina meillä on valittavissa joko kiinteä hinta tai toimenpideperusteinen hinta. Täten toiminta on selkeää molemmin puolin. Ota rohkeasti yhteyttä!

Call Wavesin toimintamalli

Yhteystyö Call Wavesin kanssa toimii seuraavalla prosessilla ja periaatteilla:

 1. Selkeä tarvekartoitus
  • Asiakaskokemus
   Me olemme asiakaskokemuksen parantamisen ammattilaisia ja olemme kanssasi määrittelemässä haluttua asiakaskokemusta. Annamme myös näkemyksemme ja kokemuksemme siitä, kuinka se tehdään.
  • Kohderyhmät
   Määritämme yhdessä kohderyhmät, joihin toiminta kohdistuu, oli sitten kyseessä myyntityö tai asiakastutkimus.
  • Määrät ja volyymi
   Tuomme kokemuksemme ja näkemyksemme volyymien määrittämiseen, jolloin voimme luoda yhdessä realistiset määrät ja volyymit.
  • Aikataulu
   Aikataulutamme yhdessä toiminnan ja pidämme kiinni siitä, että molemmat pysyvät aikatauluissa.
 2. Mittareiden ja tavoitteiden asettaminen
  • Tavoitteet ja mittarit määritetään selkeiksi ja kannustaviksi, jotta ne ohjaavat toimintaa tulokselliseen ja laadukkaaseen suuntaan.
  • Toiminnan tulee tehostaa etenkin teidän liiketoimintaanne, ja siksi tuomme parhaan osaamisemme mukaan palveluun.
 3. Seuranta ja kehittäminen
  • Me luomme raportit asiakaitamme varten ja seuraamme niitä asioita, jotka ovat teille tärkeitä.
  • Tuomme teille tarkan ja läpinäkyvän raportoinnin viikoittain.
  • Tarkan ja laajan seurantamme avulla teemme jatkuvasti kehitystoimenpiteitä, minkä ansiosta kehitymme molemmat.
 4. Periaatteet
  • Meille on tärkeää, että meillä ja asiakkaillamme on toiminnassa oikeat moraaliset ja eettiset perusteet. Arvioimmekin yhteisen näkemyksen yhteystyötä aloitettaessa.

Kanssamme toiminta on ammattimaista ja varmasti tehokasta. Ota siis rohkeasti yhteyttä tai lataa sivun laidasta maksuttomia oppaitamme!