Työhyvinvointi ja tyhytuuppari

TYÖHYVINVOINTIA JA AVOINTA VUOROVAIKUTUSTA – MITÄ TYHYTUUPPARI VOI TEHDÄ NÄIDEN ETEEN?

Työhyvinvointi, mitä se on? Suurin osa ajattelee yleensä, että työhyvinvointi on taukoliikuntaa, tyhypäiviä ja työnantajan tarjoamia etuja kuten Smartumin setelit. Mutta mitä muita näkökulmia tähän liittyy? Saadakseni itselleni työkaluja työyhteisömme hyvinvoinnin parantamiseen ja kaikkien osallistamiseen tähän tärkeään asiaan, lähdin ja pääsin mukaan Tyhytuupparivalmennukseen. Tyhytuupparivalmennus on Etelä-Savon työelämäverkoston tarjoama ja Etelä-Savon ELY-keskuksen ESR hankkeen tukema valmennus kaikille oman työpaikan työhyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille. Tyhytuupparivalmennuksessa on tavoitteena saada Etelä-Savoon mahdollisimman monta hyvän työelämän agenttia, jotka vievät eteenpäin työelämän laatutietoutta ja pieniä kehityshankkeita omissa organisaatioissaan.

Työhyvinvointi – mitä se on?

Niin se työhyvinvointi, mitä se sitten on? Jokaisella on oma näkemyksensä, mutta mielestäni Marja-Liisa Mankan työhyvinvoinnin kokonaisuus kuvaa hyvin tätä laajaa asiaa. Työhyvinvoinnin keskiössä on ihminen itse ja ympärillä häneen vaikuttavat tekijät: organisaatio, työyhteisö, itse työ sekä johtaminen. Organisaation osalta vaikuttavia asioita ovat joustava rakenne, mahdollisuus osaamisen kehittämiseen sekä tavoitteellisuus organisaatiossa. Työyhteisön näkökulmasta puolestaan eniten merkitsevät avoin vuorovaikutus, henkilöstön työyhteisötaidot sekä ryhmän toimivuus. On myös tärkeää, että ihminen pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä, työ on kannustavaa ja monipuolista ja siitä on mahdollista oppia. Hyvinvointia edistävä johtaminen on osallistavaa ja kannustavaa ja se mahdollistaa yhdessä luomista antaen tilaa kaikille työyhteisön jäsenille. Monen asian yhteissumma, mutta mielestäni ehkä tärkein asia työhyvinvoinnin osalta on ihminen itse ja hänen suhtautumisensa tähän asiaan. Kun asenne on kunnossa ja mieli avoimena, on myös helpompi tiedostaa muut työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ja huomata, mikä on hyvin.

Eri ihmiset kokevat ja näkevät asiat, myös työhyvinvoinnin hyvin eri tavalla ja jokaisella on omat voimavaransa sekä toisaalta kehitettävät osa-alueensa. Haluaisin tuoda työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä näkyvimmiksi Tyhytuupparikoulutuksen tuella ja saada lisäksi ihmiset ymmärtämään, mikä kaikki lopulta vaikuttaa omaan työssäviihtymiseen ja hyvinvointiin. Uskon saavani muilta koulutuksessa olevilta vertaistukea ja näkökulmia oman ajatusmaailmani avartamiseksi. Unelmani olisi luoda työyhteisöömme entistä enemmän positiivista ja avointa energiaa ja vuorovaikutusta. Olisi ihannetilanne, että aamuisin töihin tullessa kaikilla olisi hymy huulilla ja innostunut, odottava mieli päivään.

Työhyvinvointi ja avoimen vuorovaikutuksen merkitys

Työntekijät eivät välttämättä voi suoraan muuttaa organisaatiota tai työhön liittyviä tekijöitä, mutta työntekijöistä ja heidän toiminnastaan muodostuu työpaikan henki ja kulttuuri. Tavoitteenani on viedä omalta osaltani eteenpäin avointa kulttuuria ja vuorovaikutusta työyhteisössämme, sillä uskon tämän sekä luottamuksen olevan avaimia myös työhyvinvoinnin edistämiseen. Avoimuuden ja luottamuksen myötä työntekijät uskaltavat paremmin tuoda esiin työtä kehittäviä näkökulmia ja sitä kautta kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omaan työhönsä. Myös avoin palaute puolin ja toisin edistää hyvinvointia, sillä positiivisen palautteen avulla saa arvostuksen ja onnistumisen tunnetta ja toisaalta rakentavan palautteen avulla pystyy kehittymään. Unelmani on, että ihmiset kertoisivat avoimesti omat tunteensa ja mielipiteensä asioihin, kuitenkin muiden tunteet huomioiden. Yhteistyöllä, ratkaisuja etsien ja katse tulevaisuuteen suunnattuna uskon, että myös työn lopputulos paranee.

Työhyvinvoinnin unelmani: positiivisen energian jakaminen ja yhdessä ratkaisujen etsiminen

Palatakseni vielä tuohon ensimmäiseen Tyhytuupparivalmennukseen… Oli voimaannuttavaa ja erittäin innostavaa olla osa joukkoa, jossa kaikilla oli sama päämäärä: lisätä oman työyhteisönsä hyvinvointia ja työn imua. Kaikki olivat mukana avoimin ja kehittävin ajatuksin ja toisten näkökulmista sai itseelleenkin hyviä ajatuksia. Näitä ajatuksia ja pohdinnan aiheita lähden nyt hiljalleen siirtämään käytäntöön. Mitä jos kysyisimme joka päivä toisiltamme ”Mitä sinulle kuuluu tänään?” tai ”Mitä mukavaa sinulle on tänään tapahtunut?” ja olisimme aidosti kiinnostuneita toisten kuulumisista. Mitä jos kertoisimme ääneen ne hyvät ajatukset, mitä päähän toisesta pälkähtää, olivat ne kuinka pieniä asioita tahansa. Mitä jos kehuisimme yhden työtoverin päivässä ”selän takana” ja antaisimme hyvän lähteä leviämään ja valtaamaan tilaa huonoilta asioilta. Mitä jos antaisimme toisillemme postitiivista palautetta toisten kuullen, aidosti ja toista arvostaen?

Itse uskon myönteisyyden ja positiivisuuden voimaan. Ongelmia ei saa lakaista maton alle tai jättää käsittelemättä, mutta niihinkin voidaan suhtautua positiivisesta näkökulmasta ratkaisua etsien sen sijaan, että jäisimme niihin jumiin ja antaisimme niiden kylvää negatiivisuutta ympärillemme. Yhdessä ongelmat ratkaisten yhteishenki ja luottamus toisiin kasvaa. Lisäksi hyvistä asioista syntyy positiivista kierrettä, joka vaikuttaa vähitellen koko työyhteisöön. Jos jokainen sitoutuu tekemään pienen muutoksen oman asenteen ja toiminnan osalta, voimme saada aikaiseksi ison harppauksen koko työyhteisön osalta. Lähtökohta työhyvinvoinnin ja avoimen työkulttuurin lisäämiseen on meillä hyvä, sillä tunnemme toisemme ja viihdymme toistemme kanssa, siitä on hyvä ponnistaa eteenpäin. Huomioimalla pieniä asioita yhteisessä työarjessamme, uskon meidän siirtyvän hyvältä tasolta erinomaiselle tasolle.

Henna Stockell
Team Leader

Julkaistu kategoriassa Blogi.