Telemarkkinointi kampanjointia vai jatkuvaa toimintaa?

Telemarkkinointia ja puhelinmyyntiä pidetään markkinoinnin vihoviimeisimpänä toimintana, jos asiaa kysytään kuluttajilta. On kuitenkin niin, että telemarkkinointi on parhain ja nopein tapa tavoittaa oma valittu kohderyhmä. Mikään muu markkinointikanava ei pysty samanlaiseen onnistumiseen. Kun telemarkkinointi on suunniteltu hyvin, ”ohilaukausten” määrä vähenee huomattavasti ja hyvä tulos saavutetaan tehokkaammin ja pienemällä panoksella.

Telemarkkinointia ei voi tehdä ns. ”vasemmalla kädellä”, vaan toiminalle on asetettava selvät tavoitteet, jotka ovat yhtä todellisuuden kanssa. Budjetti on laskettava. Kohderyhmät on valittava tarkoin ja kerrottava viesti pitää olla ainutkertaista ja selkeää. Raportoinnin on ohjattava prosessia ja prosessia on hiottava tulosten pohjalta.

Lyhyet telemarkkinointikampanjat

Usein yritykset tekevät ”kampanjan” eli lyhyen 1-3 kk puhelinkampanjan joko varatakseen edustajilleen aikoja tai myydäkseen kampanjatuotetta. Tämä toiminta on hyvin silloin, kun tarkoitus on tuoda uusi kokonaisuus markkinoille tai kertoa jostain tietystä tuotteesta ja palvelusta. Tulokset voivat olla hyviä, mutta usein myös lyhytkestoisia. Kampanjoinnin jälkeen palataan ns. arkeen samoin haastein ja aletaan miettimään uutta kampanjaa.

Telemarkkinointi asiakaskannan hoidossa

Saavuttaakseen paremman ja pitkäaikaisemman tuloksen, pitäisi telemarkkinointi olla jatkuvaa ja sisään laskettuna kustannuksena tuotteeseen tai palveluun. Asiakaskannanhoito pitäisi olla yrityksestä päin lähtevää ja omia asiakkaita, jotka ovat jo aiemmin ostaneet, pitäisi kontaktoida säännöllisesti. Hukataan paljon energiaa ja rahaa, kun etsitään aina ja ainoastaan uusia asiakkaita, vaikka ”CRM” olisi täynnä aivan erinomaisia kohteita lisämyynnille. Jatkuvalla kampanjoinnilla omiin asiakkaisiin parannetaan merkittävästi asiakastyytyväisyyttä ja pysyvyyttä. Uusien asiakkaiden hankinta pitäisi olla samoin jatkuvaa ja prosessoitua. Yhdessä lisämyyntikampanjoinnin ja uusasiakashankinnan kanssa, asiakaskanta uudistuu ja kasvaa tasaisesti, mikä tukee tasaista liikevaihdon kasvua.

Jatkuvalla telemarkkinoinnilla osaaminen ja asiakkaan tunnistaminen kehittyy ja tarkentuu. Kampanjoissa on silloin vähemmän kohdeasiakkaita ja onnistuminen paranee. Vähemmällä työllä saadaan parempi tulos.

On aika pitkälle kiinni yrityksen omasta tahtotilasta haluaako se jäädä odottamaan että asiakkaat kontaktoivat vai toimiiko se etunojassa ja soittaa asiakkaalle itse kysyäkseen ”mitä saisi olla”? Kummalla toimintatavalla uskoisit, että saavutetaan parempi tulos?

Taisto Vartiainen

 

 

Kirjoittaja

Taisto Vartiainen