Onko analyysi raportointia vai raportointi analyysiä?

Raportointi on ollut varmasti yksi tietotekniikan alkuperäisistä tavoitteista tuottaa asiakkaalle ja itselle menneestä ajasta informaatiota. Olkoon se sitten numeraalista tai graafista, niin se ei anna parhaalla tavallakaan kuin trendin menneestä ja mahdollisen ennusteen.

Raportoinnin apuvälineenä Microsoftin Power BI antaa entistä paremman lähestymistavan analyysien ja tilastollisten toimintojen huomioimisen Excel-tyyppisten raportointitoimintojen rinnalla.

Analytiikan keinoin on mahdollisuus löytää korrelaation ja aikasarjakehitelmin nopeasti informaatiota asiakkuudesta ja myyntikampanjoista nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tuotteiden kuten palveluiden elinkaari on entistä lyhyempi, jolloin reakointikyky muutoksiin on olennainen tekijä liiketoiminnassa.

Power BI antaa myös mahdollisuuden ottaa käyttöön NLP -tyyppisiä lähestymistapoja, jossa kielen tekstuurista voidaan louhinnan keinoin löytää olennainen tieto. Tämä antaa mahdollisuuden analysoida vaikka SoMe kanavista tulleita palautteita tai sähköpostin sisältöä.

Tiedonhaltijoilla on tulevaisuuden valta.

Esa Tuovinen
CTO, Vice President