Myynnillinen asiakaspalvelu, miksi asiakaspalvelija kannattaisi ulkoistaa?

Myynnillinen asiakaspalvelu – mitä se ylipäätään on?

Myynnillinen asiakaspalvelu ja myyminen on kovaa työtä ja entistä kovemmaksi se on muuttunut digitalisaation myötä. Jokainen asiakaskohtaaminen tulee mieltää tilaisuudeksi myyntiin, mutta osataanko sitä aina hyödyntää.

Suomalaiset myyjät ovat heikkoja ”monissa tärkeissä myynnillisissä taidoissa”. Myyntityöhön liitetään usein vastenmielisiä mielikuvia lehtimyyjistä, jotka yrittävät agressiivisesti sitkein hampain tehdä kauppaa myyntiprovisiot silmissä kiiluen. Call Center tai Contact Centerin myyjä, myynnillinen asiakaspalvelija, telemarkkinoija – miksi sitä nyt voisikaan kutsua, leimataan hyvin usein työnhakuilmoituksien perusteella aliarvostetuksi ja huonopalkkaiseksi pestiksi. Herää kysymys, ettemme taida arvostaa myyntityötä kovin korkealle ylipäätään? Kuinka myyntityössä voi kehittyä jos työtään ei arvosta.

Ymmärrämmekö riittävän hyvin, miten monipuolisia työtehtäviä myynnillisen asiakaspalvelijan arki voikaan sisältää nykyaikaisessa palveluympäristössä? Jaksan väittää, että asenteet muuttuisivat täysin, jos pääsisi tutustumaan tämän päivän myyjien tehtäviin laajemmin ja lähemmin. Asiakaspalvelumme on ennakoivaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa asiakkaan palvelemista. Ja tästä lopulta riippuu liiketoiminnan tuloksellisuus – myynnistä!

Millaisia mielikuvia myynnillinen asiakaspalvelu tuo sinulle?

Hyvä asiakaspalvelija rakentuu monista tekijöistä, joita ovat omat henkilökohtaiset ominaisuudet, oma persoona, tapa työskennellä, tietotaito sisältäen yrityksen sisäiset asiat.
Meidän työtehtävissämme myynnillisyys korostuu päivittäin. Konkreettisina esimerkkeinä mainittakoon se, että meillä on vahva osaaminen asiakkuudenhoidosta sekä asiakaspoistuman hallinnasta, esim. irtisanomisten torjunnassa. On tärkeää pystyä tunnistamaan asiakkaan oma ostotyyli ja kyetä palvelemaan asiakasta hänen myönteisellä tyylillään. Asiakaspalvelijoillamme on asennetta, myyntihenkisyyttä sekä todellista kiinnostusta ajatella asiakkaan parasta!

Panostamme jatkuvaan myynnin valmennukseen tuloksena erinomainen palvelukokemus

Monipuolisten ja haastavien työtehtävien ammattitaitoinen johtaminen auttavat onnistumaan tehtävässä. On tärkeää asettaa toiminnalle selkeät tavoitteet. Myös tulosten mittaaminen ovat onnistumisen edellytys.

Säännöllisellä kouluttamisella pyrimme parantamaan asiakaspalvelijoidemme tietotaitoa ja toimintatapoja. Myös myynnin jatkuva valmennus ja työhön sovellettavat käytännön harjoitukset ovat tuoneet huomattavia tuloksia. Vuorotöitä tehdessämme, päivittäisissä aamu- ja iltapäivästarteissa sovitaan porukalla päivän ohjelmasta, käydään lävitse ajankohtaiset asiat, asetetaan päiväkohtaiset tavoitteet ja sovitaan tehtäväjaosta. Tarkistelemme myös tuloksia, missä nyt olemme ja mihin tähdätään.

Kun hallitsemme sopivan tiedon ja taidon, osaamme tarjota asiakkaalle sopivia ratkaisuja, tuotteita ja palveluja. Asiakkaan odotukset osataan siten ylittää. Toteutamme systemaattista myynnillistä toimintatapaa jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Kuuntelemme, kyselemme ja laajennamme keskusteluja. Näiden avulla asiakkaalle syntyy erinomainen palvelukokemus.

Miksi asiakaspalvelu kannattaa ulkoistaa?

Asiakkaidemme liiketoiminnan kehittäminen yhdessä asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaisten kanssa kasvattaa tulosta.

Tässä hienoja esimerkkejä:
– vaativan, myynnillisen asiakaspalvelun asiantuntemus sitouttaa asiakasta
– palvelun laadulla erottuminen kilpailijoista
– asiakastyytyväisyys paranee, suositteluhalukkuus lisääntyy (NPS)
– selkeää lisäarvoa yritykselle
– ruuhkapiikeissä ja poissaolotilanteissa tukea 24/7
– reaaliaikainen resursointi ja joustavuus
– kustannustehokas ja ympärivuorokautinen palvelu
– teknologian tehokas hyödyntäminen ja edistykselliset työkalut – Omnichannel hyötykäyttöön

Myynnillisyys on välttämätöntä tätä päivää ja se on jatkuvasti läsnä palvelutilanteidemme hallinnassa. Meille on tärkeää, että myynnillisellä otteellaamme asiakassuhteen pysyvyys ja jatkuvuus varmistetaan myös tulevaisuudessa!

Lue lisää oppaastamme ”7 Neuvoa: kuinka saat asiakaspalvelun rokkaamaan” !!

lean-7-neuvoa