Henkilökuljetusten kehittäminen – tavoitteena kokonaisvaltainen kustannustehokkuus

CallWaves Traffic -palvelu tehostaa henkilökuljetuksia älykkäällä reitityksellä, kyytien yhdistelyllä ja nopealla reagoinnilla muuttuviin tilanteisiin. Hyvin organisoidut kuljetuspalvelut tuovat säästöä kokonaiskuvaan, kun henkilöt ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Teidän etunne on palvelumme päätavoite

Kunnat ovat velvoitettuja järjestämään asukkailleen tietyt palvelut. Se, miten nämä palvelut toteutetaan, vaikuttaa suuresti kustannuksiin. Kunnille, sote-piireille ja muille julkisyhteisöille tarjoamamme CallWaves Traffic -palvelu on suunniteltu tehostamaan toimintaa henkilökuljetusten osalta.

Kustannustehokkaiden henkilökuljetuspalvelujen pohjana ovat älykäs reititys ja kyytien yhdistely. Vaikka kyytejä olisikin jo yhdistelty, niiden päivittäminen ajan tasalle tuottaa aina lisää säästöä. Kyytejä tarvitsevat ihmiset vaihtuvat, liikennöintikohteet muuttuvat ja kuljetuksessa käytettävät autot saattavat päivittyä erikokoisiin, jolloin aiempi reitti- ja aikataulusuunnitelma ei enää olekaan se tehokkain.

Tehtävämme on edustaa palvelumme tilaajaa asiakkaiden ja autoilijoiden välissä, mahdollisimman tehokkaasti ja helposti. Kun kyytitilaus tulee meille, reagoimme nopeasti ja tarkastamme kyytien yhdistelymahdollisuudet välittömästi. Ylimääräinen kyyti ei välttämättä vaadi ylimääräistä autoa.

Vuorokauden ympäri päivystävä palvelukeskuksemme pitää langat käsissään keskeytyksettä. Jos joku asiakkaista sairastuu yöaikaan ja peruu kyytinsä, reitit suunnitellaan uusiksi jo seuraavaksi aamuksi. Näin vältytään turhilta ajoilta ja turhilta laskuilta tilaajalle.

Tie kokonaisvaltaiseen kustannustehokkuuteen

Mitä älykkäämmin kyytien toteutus on suunniteltu, sitä miellyttävämpiä ne ovat käyttäjälle. Oikein yhdistellyissä kuljetuksissa kukaan ei joudu istumaan kyydissä liian pitkiä aikoja, vaan reittejä voidaan kehittää järkevämmiksi loppukäyttäjien etu huomioiden. Tätä kautta säästöjä syntyy esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolelle, kun jo ennestään toimintakyvyltään rajoittunutta henkilöä ei rasiteta turhaan huonoilla kyytijärjestelyillä.

Hyvin toimivan henkilökuljetuspalvelun ansiosta voidaan siis välttyä kuluilta jollain muulla alueella. Kun asiakas pääsee ajallaan viime hetkelläkin varatulle terveyskeskuskäynnille, myöhästyminen ei aiheuta kustannuksia ja kokonaisuus tulee loppujen lopuksi kunnalle edullisemmaksi.

Jos taas esimerkiksi huumeista riippuvainen henkilö saadaan järjestetyn kyydin ansiosta hakemaan Subutex-annoksensa säännöllisesti, säästöt voivat olla vuosien varrella huomattavat. Onnistunut kuljetuspalvelu tukee asiakkaiden hoitoa ja ehkäisee lisäkustannusten syntymistä tulevaisuudessa.

Kokeneena liikenteen alalle erikoistuneena palveluntarjoajana meillä on tarvittava asiantuntemus, oikeanlaiset järjestelmät sekä resurssit aina saatavilla olevaan palveluun. Henkilökuljetusten kumppaninanne huolehdimme siitä, että kustannustehokkuus huomioidaan palvelumme joka vaiheessa.

» Lue lisää ja pyydä tarjous älykkäästä henkilökuljetusten järjestämisestä!