Buukkaus – erinomaisia asiakaskokemuksia

Buukausta tarkastellen laajemmin huomaa sen merkityksen kaikille osapuolille. Miellämme tämän helposti merkitykseltään hyvin pieneksi osaksi yrityksen liikevaihdon kasvussa. Mietitään millaista kuvaa se antaa, miten se kannattaa hoitaa ja ennen kaikkea, kuka sen hoitaa.

Ymmärrys buukkauksen lähtökohtaan on äärimmäisen tärkeää, tehdään se sitten ulkoistettuna tai itse. Hyvän pohjatyön merkitystä ei voi tarpeeksi korostaa, jotta työ tuo halutun tuloksen ja jotta lopputuloksella voidaan jopa yllättää.

Asiakasnäkökulma

Mitä asiakas hyötyy ?

Miksi maksaa siitä enemmän kuin itse tehdessä ?

Yritykset tarvitsevat kipeästi kasvua tämän hetken haasteellisessa tilanteessa. Suurin kasvu haetaan uusien asiakkaiden kautta. Potentiaalisten kohteiden löytäminen on aikaa vievää ja tällöin kannattaakin miettiä irrotetaanko omasta yrityksestä resursseja tähän vai ulkoistetaanko se ammattilaisen tehtäväksi.

Kannattaako ulkopuoliselle maksaa? Eiväthän he tunne meidän yritystä.

Toki ulkopuolisesta työstä syntyy kustannuksia, mutta pidemmällä aikajaksolla kumpi on tehokkaampaa sekä aikaa että kuluja mietittäessä? Oman yrityksen ihmiset jäävät tekemään sitä mitä parhaiten osaavat – sitä mihin heidät on palkattu. Ulkopuolinen sopii  potentiaaliset kohteet, josta päästään suoraan hyöty hakemaan.

Ulkoistettaessa palvelua on kohderyhmän rajaaminen se työ, joka yritysten kannattaa tehdä huolella ja aikaa säästämättä ennen varsinaisen buukkauksen aloittamista. Toki tämä rajaus on aivan yhtä tärkeä vaikka kontaktointi päätettäisiinkin tehdä itse.

Edustaja pääsee suoraan oikeaan kartoitettuun kohteeseen, joka on toteutettu sovitulla tavalla. Kaikkien aika säästyy  sekä tyytyväisyysaste nousee.

Asiakkaan mahdollisuus buukkauksen kautta omiin nykyisiin asiakkaisiin

Haluamme nostaa esille myös asiakkaan nykyisien asiakkaiden kontaktoinnin buukkaus mielessä. Hyvin usein omat asiakkaat jäävät myöhemmin pienemmälle huomiolle, joka vähentää osaltaan asiakasuskollisuutta.

Buukkaus on yksi mahdollisuus hakea lisäarvoa sekä entistäkin tyytyväisempää asiakasta. Tämän avulla asiakas saa tietoa oman asiakkaan mahdollisista muutoksista yrityksessä ja niihin vastaamiseen oikea-aikaisesti. -> Yllätä oma asiakas, kun hän vähiten sitä odottaa.

Asiakkaat elävät hyvin hektisessä maailmassa on sitten kysymys kuluttaja- tai yrittäjäasiakkaista. Myös heille aika on ”rahaa”. Ei helposti tule otettua yhteyttä oikeaan aikaan tai kartoitettua useampia vaihtoehtoja tarpeiden ilmaantuessa. Tämän vuoksi asiakkaat loppujen lopuksi arvostavat yhteydenottoja, kun se tapahtuu ammattitaidolla.

Onnistumisen edellytykset

Kuten jo aiemmin viittasimme buukkaus vaatii joitakin huomioon otettavia seikkoja, jotta onnistunut lopputulos saadaan.

Kohderyhmät   <->   Tuote

Ulkoistaessaan buukkauksen, kannattaa nähdä vaivaa millaisia uusia asiakkaita on hakemassa. Jo tähän varmasti voi ammattimainen ulkopuolinen taho antaa apua. Tällöin alusta asti toiminta on mietittyä ja tehokasta.

Ajankohta

Ajankohta mietittävä tarkkaan. Huomioitava vuoden aikojen tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Porkkana 😉    Asiakkaalle lisäetuus on ”piste iin päälle” jolla asiakas jää hyvälle mielelle pitkäksi aikaa.

Mitä ja miksi asiakas tapaa juuri sinun yrityksen monien joukosta? Tämä kullanarvoinen erottava tekijä kannattaa olla jo mietittynä.

Laatu

Laadusta tinkimättä. Jotta kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä, työ tehdään aina laadukkaasti.

Call Waves

Buukkaus on kuulunut palveluihimme alusta saakka. Asiakkaamme ovat olleet hyvin erilaisilta toimialoilta.

Buukkauksia on perinteisistä ajanvarauksista edustajille ryhmien aamiaistapaamisiin asti.

Työ on tuonut vaihtelua ja piristystä myös henkilöstölle perinteisemmän myynnin rinnalle. Hyvältä buukkarilta löytyy tilannetajua, asiakaspalvelutaitoja ja ennen kaikkea myynti on verissä.

Lue lisää buukkauspalvelustamme

 

Kirjoittajat

Marjo Markkanen ja Kirsi Kettunen