Asiakaspalvelutyö Call Wavesilla motivoi ja palkitsee

Monenlaista asiakaspalvelu- ja myyntityötä Call Wavesilla tehnyt Tuukka Saksman pitää työssään parhaina puolina kiinnostavaa sisältöä, hyvää työporukkaa ja asiakkaiden auttamista.

Call Wavesilla työ ja opiskelu yhdistyivät sujuvasti

Tuukka Saksman tuli mukaan Call Wavesin porukkaan jo opiskeluaikanaan vuonna 2012. Hän aloitti puhelinmyynnin puolella vakuutusten myynnin parissa, mutta kuluneiden muutaman vuoden aikana hän on ehtinyt jo saada monenlaista kokemusta erilaisista asiakaspalvelun töistä.

”Olen tehnyt kaikkea taivaan ja maan väliltä. Ensimmäisenä kesänä työskentelin teknisessä tuessa ja talon sisäisessä IT-tuessa, ja sen jälkeen siirryin kokonaan tekniikan puolelle. Olen myös ollut pyörittämässä Helpdeskiä, ja tänä keväänä aloitin Energa-tiimissä asiakaspalvelutyössä”, Tuukka kertoo.

Call Wavesilla työskentelyn alussa Tuukalla oli vielä tradenomiopinnot kesken. Opiskelun ja työn yhdistäminen kuitenkin sujui hienosti, sillä hän teki opinnäytetyönsä Call Wavesille aiheesta, joka liittyi suoraan käytännön työhön.

“Opinnäytetyöni aiheena oli osaamisen johtaminen puheluohjauksen ja työvuorosuunnittelun resurssien kannalta eli käytännössä se, miten saadaan oikeat henkilöt oikeaan paikkaan oikeaan aikaan”, Tuukka selittää.

Kiinnostavat työtehtävät ja työkaverit takaavat viihtymisen Call Wavesilla

Vaihtelevien työtehtävien lisäksi Tuukalle tärkeä työssä viihtymistä lisäävä asia Call Wavesilla on ollut mukava työporukka.

“Olen viihtynyt Call Wavesilla tosi hyvin, ja siihen ovat vaikuttaneet ystävälliset työkaverit. Työ ei tunnu puulta, vaan jatkuvasti on jotain uutta kivaa.”

Tuukalla on vahva omakohtainen kiinnostus teknisiin hommiin, ja erityisesti niihin pääseminen on ollut motivoivaa.

“Hyvin monessa olen päässyt olemaan mukana. Olen esimerkiksi antanut tietoteknistä neuvontaa yksityisille asiakkaille ja päässyt myös syvälle sisälle talon omaan tietotekniikkaan. Tässä työssä saa kehittyä jatkuvasti”, Tuukka toteaa.

Asiakaspalvelu on palkitsevaa sekä asiakkaalle että työntekijälle

Asiakaspalvelutyön palkitsevuus lähtee Tuukan mielestä siitä, että pääsee auttamaan ihmisiä ja järjestämään asiat heille mahdollisimman hyvällä tavalla.

“Asiakaspalvelussa täytyy osata kuunnella asiakasta – mikä on hänen ongelmansa ja tarpeensa? Sen pohjalta lähdetään yhdessä hakemaan ratkaisua ystävällisellä ja rauhallisella otteella, ja useimmiten päästään hyvään lopputulokseen.”

Vakuutusmyynti, jota Tuukka myös on tehnyt, on työnä hyvin erilaista kuin asiakaspalvelu. Molemmissa hommissa kuitenkin toimii sama lähestymistapa.

“Kun soitetaan varoittamatta asiakkaalle, sanat täytyy valita tarkkaan. Yksittäisillä sanoilla voi olla suuri voima. Asiakkaan tarpeet täytyy saada esille ja tulkita myös hiljaisia signaaleja. Vaikka itse on siinä vaiheessa myymässä ja esittelemässä, niin silti pitää osata kuunnella ja rakentaa tarveratkaisua asiakkaalle”, Tuukka sanoo.

Oman kokemuksensa perusteella Tuukka suosittelisi asiakaspalvelu- ja myyntityötä mielellään muillekin.

“Jos tykkää ihmisten auttamisesta, tämän tyyppisestä työstä saa varmasti itselleen onnistumisen kokemuksia ja viihtyy työssä.“