Call Wavesilla työntekijöiden tyytyväisyys on tärkeää

Veera Immosen mielestä työtyytyväisyys lähtee vapauden ja vastuun sopivasta suhteesta, ja se on toteutunut Call Wavesilla hyvin. Hän on päässyt 11 vuoden Call Wavesilla työskentelyn aikana kokeilemaan monenlaisia hommia.

Call Wavesilla motivaatio on säilynyt vuodesta toiseen

Tänä keväänä tuli jo 11 vuotta siitä, kun Veera Immonen aloitti työn Call Wavesilla. Mielenkiinto ja motivaatio työhön ovat pysyneet yllä vuodesta toiseen, sillä Veera on saanut käyttää osaamistaan monentyyppisissä tehtävissä.

“Olen viihtynyt työssäni äärimmäisen hyvin, enhän muuten olisi täällä. Olen tyyppinä työorientoitunut, ja Call Wavesilla olen saanut olla monessa mukana. Olen mm. tehnyt kolmivuorotyötä, ollut mukana perustamassa uusia palvelukokonaisuuksia, vastannut esimerkiksi verkkokaupoista ja varastotoiminnan pyörittämisestä sekä vetänyt teknisiä palveluita”, Veera luettelee.

Tällä hetkellä Veera vastaa Call Wavesilla 24/7-asiakaspalvelusta ja toimii esimiehenä tietylle joukolle työntekijöitä. Lisäksi hänen vastuualueeseensa kuuluu osaltaan työtyytyväisyyden kehittäminen.

Työtyytyväisyyteen panostetaan Call Wavesilla jatkuvasti

Call Wavesilla työntekijöiden tyytyväisyyttä mitataan neljännesvuosittain. Sisäisten kyselyiden perusteella työtyytyväisyys on ollut poikkeuksetta hyvällä tasolla. Tyytyväisyys ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, ja siksi siihen panostetaan koko ajan.

“Meillä on käytössä päivittäiskysely, jossa kukin henkilö kertoo päivän päätteeksi kuluneen päivän fiiliksensä perusteluineen. Vastaus annetaan nimettömänä asteikolla 1–6. Olemme saaneet kyselyllä hyviä tuloksia, keskiarvo on yleensä 4:n molemmin puolin. Lisäksi järjestämme kuukausittain henkilökohtaisia kehityskeskusteluja, joilla työtyytyväisyyttä pyritään kehittämään. Kehitysideoille on myös oma fooruminsa”, Veera kertoo.

Se, että Call Wavesilla suurimmat linjat ovat kunnossa, mahdollistaa helpomman puuttumisen pienempiin kehittämisen kohteisiin päivittäisasioissa.

“Jos yksittäiseltä työtekijältä tulee ajatus tai kehitysehdotus, se pyritään avaamaan joko yleisellä tasolla tai henkilökohtaisesti – erityisesti, jos sama aihe toistuu monta kertaa. Tällä tavalla ymmärrys asioista lisääntyy, ja se voi antaa uusia näkökulmia”, Veera sanoo.

Vapautta ja vastuuta sopivassa suhteessa

Henkilökohtaisella tasolla Veera pitää tärkeimpänä työtyytyväisyyttä lisäävänä asiana sitä, että Call Wavesilla annetaan sopivasti vapautta.

“Tulosta vaaditaan, mutta työntekijällä on vapaus tehdä se pitkälti omalla tavallaan. Työssä on selkeät raamit, mutta kukaan ei huohota niskaan ja voin itse aikatauluttaa työni. Neuvoja ei myöskään tuputeta, mutta olen aina saanut apua, kun olen tarvinnut”, Veera kuvailee.

“Kaiken kaikkiaan koen, että Call Wavesilla on kiva työskennellä, kun ei ole turhaa byrokratiaa. Silloin asioiden edistäminen ja kehittäminen on helpompaa.”