Asiakaspalvelutyön menestyksen avaimet

Asiakaspalvelijan työ on vaativa, mutta antoisa ammatti. Menestyminen vaatii paitsi omaa halua myös hyvän työympäristön ja tukea.

Olen työskennellyt Call Wavesilla vajaan parin vuoden ajan muutettuani Varkauteen. Jo sitä ennen hakeuduin myynti- ja markkinointialan opintojeni jälkeen asiakaspalvelutehtäviin aiemmassa kotikaupungissani. Pidän asiakaspalvelutyöstä, koska siinä saa olla ihmisten kanssa ja auttaa. Työ on mukavaa, mutta toisaalta välillä myös rankkaa, koska työssä ollaan myös asiakkaiden negatiivisten tunteiden kanssa tekemisissä.

Call Wavesilla pidän siitä, että työpaikalla vallitsee niin hyvä yhteishenki ja kulttuuri. Tämä on mielestäni tärkeää myös työssä menestymisen kannalta, sillä jotta asiakaspalvelija voi onnistua työssään, täytyy hänen tuntea oma olonsa hyväksi.

Erinomaisia asiakaskokemuksia

Työssäni asiakaspalvelijana tavoitteeni on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia. Niiden tuottamiseen tarvitaan paitsi asiakaspalvelijan omaa osaamista ja halua, myös toimivat teknologiset ratkaisut, työntekijän onnistumisia tukeva kulttuuri sekä hyvä konsepti.

Asiakaspalvelutilanteissa tulee esiin ihmisten koko tunteiden kirjo. Mielestäni on tärkeää kohdata jokainen asiakas yksilönä ja pyrkiä viestimään hänen kanssaan niin, että asiakaspalvelutilanne on asiakkaalle hyvä kokemus. Parhaimmillaan vihaisen asiakkaan saa hyvällä asiakaspalvelulla käännettyä uskolliseksi suosittelijaksi.

Lisäkoulutus motivoi

Työpaikallani on mahdollista suorittaa työn ohessa lisäopintoja tutkintoihin saakka ja tietysti meitä koulutetaan sisäisesti jatkuvasti. Tämä on mielestäni tärkeää, sillä pystymme kehittämään omaa osaamistamme ja lisäkoulutus myös motivoi, kun tietää että työnantaja tarjoaa mahdollisuuden kehittyä tehtävissä ja luoda oman yksilöllisen urapolun.

Meitä myös valmennetaan työn ohessa jatkuvasti, koska osattavia asioita on hyvin paljon ja myös muutoksia tulee jatkuvasti. Kuuntelemme omia asiakaspalvelutilanteitamme nauhoitteilta yksin tai yhdessä valmentajan kanssa, ja pyrimme jatkuvasti analysoimaan miten voisimme onnistua vieläkin paremmin. Kannustavassa työympäristössä pystytään käsittelemään myös jokaisen omia kehityksen paikkoja rakentavasti.

Arvot työn perustana

Call Wavesin arvot ohjaavat meidän kaikkien toimintaa työssämme. Arvomme ovat:

Asiakas

Intohimomme on erinomainen asiakaskokemus.
Kasvamme kannattavasti asiakkaidemme menestyessä.

Yhteishenki

Taistelemme yhdessä kohti yhteisiä päämääriä.
Luomme positiivista energiaa omaan ja kaverin päivään.

Osaaminen

Hiomme itsestämme timantteja.
Omaksumme ketterästi alan muutokset.

Nämä kolme arvoa oikeastaan kiteyttävät asiakaspalvelutyön menestyksen avaimet.

Vaativa, mutta antoisa ammatti

Teemme monipuolista työtä, joka vaatii itseltä jatkuvaa kehittymistä ja työnantajalta hyvää johtamista sekä valmentamista. Käyttämiemme teknisten ratkaisujen tulee tukea työtämme ja tehdä siitä yksinkertaisempaa. Oheisella yhteistyökumppanimme Provadin videolla kerron tekniikan merkityksestä työssämme.

Tunneäly ja ihmisten ymmärtäminen on työssämme tärkeää, sillä asiakkaalle jää yleensä mieleen se, millaisia tuntemuksia asiakaspalvelutilanne herätti. Vihaisen asiakkaan rauhoittaminen ja palvelutilanteen hoitaminen onnistuneesti ei aina ole helppoa, mutta juuri siinä testataan asiakaspalvelijan osaaminen.

Omalla asenteellakin on väliä. Mielestäni asiakaspalvelutyössä pärjää, kun haluaa menestyä. Tämä on ihan oikea ammatti. Vaativa kyllä, mutta myös antoisa, kun pääsee auttamaan ihmisiä ja kokee päivittäin onnistumisia.

Johanna Tervo
Agent, Customer Care and Sales