Asiakaspalvelun kumppanuus on vastaus energia-alan nykyhaasteisiin

Nykypäivän kasvavien vaatimusten keskellä energiayhtiöiden on oltava muutoskykyisiä, panostettava tehokkuuteen ja pidettävä asiakkaat tyytyväisinä. Osaavan kumppanin kanssa toteutettu asiakaspalvelu vastaa näihin haasteisiin erinomaisesti.

Resurssien järkevä käyttäminen ratkaisee menestyksen

Energia-alalla on tällä hetkellä kova muutospaine, johon vaikuttaa monta eri tekijää. Kilpailu on ollut tiukkaa jo pitkään, markkinahinnat ovat alhaalla, sääntely on entistä tarkempaa, asiakkaat ovat aiempaa vaativampia ja ympäristöasioihin on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota.

Näiden haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan paljon resursseja, joita kuitenkin on jokaisella yhtiöllä käytössään rajallinen määrä. Siksi osaavien yhteistyökumppanien löytäminen ja toimintojen ulkoistaminen on erittäin tärkeää. Kilpailussa pärjääminen on huomattavasti helpompaa asiantuntevan kumppanin kanssa. Silloin yrityksen on helpompi keskittää resurssinsa ydinosaamiseensa.

Energia-alan tunteva kumppani tuo kilpailuetua yrityksellesi

Asiakaspalvelu on toiminto, jonka toteuttaminen on helppo antaa yhteistyökumppanin hoidettavaksi. Näin mahdollistetaan entistä parempi palvelu asiakkaille. Asiakaspalveluun erikoistunut, kaikki viestintäkanavat ja nykyaikaiset tekniset järjestelmät hallitseva yhteistyökumppani pystyy tuomaan energia-alan yritykselle suoraa kilpailuetua tarjoamalla uusimmat, todetusti toimivimmat ratkaisut heidän käyttöönsä. Näin yrityksen ei tarvitse itse tehdä kalliita investointeja viimeisimpään tekniikkaan ja henkilöstöön.

Jos käytössä olleen ratkaisun todetaan toimivan riittämättömästi, toteutustapaa voidaan muuttaa vastaamaan paremmin tarpeita ja toiveita. Yhteistyö ulkoistetun asiakaspalvelun sitoutuneen kumppanin kanssa onkin jatkuvaa kehittämistä. Pitkäjänteisen yhdessä tekemisen kautta prosessit hioutuvat halutunlaisiksi, ja molempien osapuolten osaaminen tulee hyödynnettyä kehittämistyössä.

Kun kyseessä on asiakkaan omaan alaan erikoistunut yhteistyökumppani, oikeiden ratkaisujen löytäminen on helpompaa. Näkökulma on silloin laajempi ja on jo olemassa näkemys siitä, mikä voisi todennäköisesti toimia.

Yhteistyökumppanin toteuttama asiakaspalvelu on saumaton osa yrityksen omaa toimintaa

Nykypäivänä ulkopuolisen kumppanin tuottama asiakaspalvelu sulautuu yrityksen palvelukokonaisuuteen todella saumattomasti. Yhteyttä ottavan asiakkaan silmin mikään ei osoita, että hän on tekemisissä ulkoistetun toimijan kanssa. Kaikki tieto kulkee reaaliaikaisesti asiakaspalvelijoiden ja asiakasyrityksen välillä, ja asiakaspalvelijat on koulutettu toimimaan yrityksen toimintatapojen mukaisesti.

Asiakaspalvelussamme asiakaskokemukseen kiinnitetään erityistä huomiota, samoin kuin palvelun laatuun kaikilta muiltakin osin. Asiakkaat ovat hyvissä käsissä kaikissa tilanteissa, palvelua on aina saatavilla ja monikanavaisuuden ansiosta asiakkaat voivat valita yhteydenottokanavan, joka heille on luontevin.

Haluatko kuulla lisää energia-alalle suunnatusta asiakaspalvelustamme? Pyydä meiltä maksuton konsultaatio, niin kerromme mielellämme lisää.

Marjut Huhtala
+358 20 7191 359

» Pyydä maksuton konsultaatio