Vastuullinen kesätyö

Rohkeutta hakemiseen

Maailma muuttuu kokoa ajan ja digi aikakaudella monet perinteiset käsitykset ammateista ovat muuttuneet tai tulevat muuttumaan. Yhä enemmän myyntityö tulee mukaan jokaiseen ammattiin. Useat toimialat pitävät sisällään puhtaasti puhelimessa tapahtuvaa myyntityötä, vaikka mielikuvissamme tämä työ on aivan joitain muuta.

Myyntityötä kannattaakin kokeilla, kokemukset myyntityöstä ovat perustana monelle tulevaisuuden työlle.

Sinulla pitää vain olla :

 • Rohkeutta
 • Motivaatiota
 • Asennetta
 • Halua oppia
 • Uskallusta tehdä jotain uutta

Call Waves- Reilu työnantaja

Saimme Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) myöntämän Reilu työnantaja merkin. Tämän merkin Suomessa sai vain 10 yritystä ja olimme yksi heistä.

reilu työnantajaASML on määritellyt telemarkkinoinnin palveluyrityksille Reilu työnantaja- kriteerit, joiden valmistelussa on tehty yhteystyötä mm. työsuojeluhallinnon kanssa.

Kriteerit täyttäneet yritykset ovat sitoutuneet oikeudenmukaiseen, rehelliseen ja avoimeen toimintatapaan.

Vastuullinen kesätyö

Olemme mukana vastullinen kesätyö- kampanjassa ja haluamme työllistää nuoria.

Kuten vastuullinen kesätyöoppaassa todetaan:Vastuullinen kesäduuni

”Kesätyö on yhteiskunnallisesti vastuullinen teko, joka vaikuttaa positiivisesti paitsi työnantajakuvaan, myös koko organisaation maineeseen.”

Vastuullisessa tekemisessä on asioita mihin hakijan kannattaa kiinnittää huomiota ja mitä työnantajan tulee tehdä.

Vastuullisen kesätyön periaatteet

Millainen on hyvä työhakemus?

Työhakemuksen tarkoituksena on saada työnantajan kiinnostus heräämään. Tärkeää on panostaa hakemuksen aloitukseen. Hyvä työhakemus on korkeintaa yhden sivun mittainen ja se sisältää tärkeimmät asiat sinusta. Panosta hakemuksessasi ilmaisuun ja oman osaamisen markkinoiniin. Työhakemuksen tärkein tehtävä on herättää rekrytoijan mielenkiinto, jotta kutsu työhaastatteluun varmistuu. Laadi työhakemus aina työpaikkailmoituksen pohjalta. Vastaa hakemuksessasi ilmoituksessa esitettyihin kysymyksiin. Kerro osaamisestasi ja koulutuksestasi mikä tukee juuri tätä tehtävää. Mikäli sinulla ei ole vielä työkokemusta, kerro koulutuksestasi ja luonteenpiireistäsi, mitkä tukevat työn vaatimuksia. Työhakemuksessa kannattaa kertoa osaamisesta esimerkein, sillä ne kertovat paljon enemmän. Perustele hakemuksessa miksi juuri sinä olisit paras valinta. Tässä yhteydessä kannattaa hyödyntää esimerkkejä .

Työhakemuksen tärkein liite on CV jossa kerrot lisää itsestäsi ja osaamisestasi. Älä kerro hakemuksessasi ja CV:ssä samoja asioita.

Aloita CV kertomalla koulutustaustastasi, jonka jälkeen kerrot työkokemuksestasi. CV kannattaa laatia aikajärjestyksessä, siten että viimeisin koulutus/ työkokemus on aina ylinnä. CV:hen kannattaa lisätä myös tiedot luottamustehtävistä ja harrastuksista.

Tarkasta aina oikeinkirjoitus ennen hakemuksen ja CV:n lähettämistä. Hyvin laadittu hakemus ja CV antavat kuvan mielenkiinnostasi avoinna olevaa tehtävää kohtaan.

Haastattelu

Kun hakemuksesi ja CV erottuvat joukosta, saat kutsun haastatteluun. Työhaastattelu on tilanne mikä jännittää. Haastattelun tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin sovit avoinna olevaan tehtävään. Haastattelijan tehtävänä on saada hakijasta mahdollisimman paljon tietoa, jotta voidaan saada selville onko hakija sopiva tehtävään. Haastattelussa käydään kysymyksin läpi mm. seuraavia asioita:

 • ammatillinen osaamisesi
 • koulutuksesi
 • tavoitteet
 • arvot
 • osaaminen
 • motivaatio
 • vuorovaikutustaidot
 • reagointi haastaviin ja yllättäviin kysymyksiin
 • tietosi yrityksestä ja käsityksesi tehtävästä

Haastatteluun kannattaa aina valmistatua, sillä haastattelutilanne on käyntikorttisi. Keskustelun lisäksi haastattelija havainnoi sinua. Tärkeää on muistaa, että yli 80% ilmaisustamme on joitain muuta kun puhetta.

Muista ennen haastattelua :

 • ota selvää avoimesta tehtävästä
 • selvitä yrityksen taustatiedot
 • mieti, mitä piirteitä haastattelussa kannattaa korostaa
 • pukeudu siististi
 • ole ajoissa paikalla
 • luo positiivinen vaikutelma
 • kättele reippaasti ja katso silmiin
 • ole itsevarma
 • tee kysymyksiä haastattelijalle
 • älä valehtele

Työsopimus

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastinetta vastaan. Sopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Työsopimuksessa on mainittava seuraavia asioita:

 • osapuolet
 • mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva vai jokin muu
 • aloitusajankohta
 • työn suorittamispaikka
 • työtehtävän laatu
 • palkka ja palkanmaksupäivä
 • työaika
 • työsopimuksen osana noudatettava työsopimus
 • irtisanomisaika

Perehdyttäminen

Perehdytyksen tarkoituksena on opastaa uutta työntekijää yrityksen tavoille. Perehdytyksen aikana käydään läpi yrityksen säännöt, ohjeistukset ja tutustutaan työkavereihin.

 Perehdytys

Työnopastus ja koulutus

Perehdyttämisen jälkeen alkaa itse työn opettelu. Työnopastukseen kuuluvat kaikki ne asiat, jotka liittyvät työntekemiseen. Työnopastuksen ensivaiheessa käydään läpi teoriakoulutukset, jonka jälkeen siirrytään tekemään työtä. Apuna ja tukena uudella työntekijällä on valmentaja, jolta saa tukea ja apua kaikkiin ongelmatilanteisiin.

Seuranta ja palautteen antaminen

Palaute

 

 

 

 

 

 

 

Työnantaja seuraa työntekijän suoriutumista päivittäisistä työtehtävistä. Seurantaa tehdään erilaisten mittareiden, pelisääntöjen ja tavoitteiden avulla. Palautteen antamisen tulisi olla päivittäistä, jatkuvaa avointa ja molemminpuolista. Hyvä palaute on aina perusteltua ja konkreettista, jotta työntekijä voi kehittyä työssään.

Työtodistus

Työtodistus on työntekijälle annettava todistus työsuhteesta. Se sisältää vähintäänkin työnantajan nimen, työsuhteen aloittamis- ja päättymisajan sekä syyn työsuhteen päättymiseen. Työtodistus on aina työnantajan edustajan allekirjoittama.  Työtodistukseen voidaan liittää myös arviointi.

Katso lisää vinkkejä kesätyönhakuun!

Katso avoimet työpaikat

NilsenMarika

 

Kirjoittaja

Marika Nilsén

Group Manager