Call Wavesilla tarjotaan kehittymismahdollisuuksia

Call Wavesin työpaikkakouluttajana toimiva Mari Laitinen näkee osaamisen kulkevan käsi kädessä työhyvinvoinnin kanssa. Kehittyä voi kuitenkin ilman erillisiä koulutuksiakin.

Koulutusmahdollisuudet Call Wavesilla

Mari Laitinen tuli töihin Call Wavesille helmikuussa 2011, jo reilut neljä vuotta sitten. Merkonomin pohjakoulutuksen saanut Mari on suorittanut työn ohessa johtamisen erikoisammattitutkinnon, joka toteutettiin näyttötutkintoina omalla työpaikalla.

– Opiskelupäätös lähti omasta innostuksestani, sillä halusin pitää yllä ja kehittää ammattitaitoani. Call Wavesilla on suhtauduttu siihen hyvin positiivisesti, kertoo Mari.

– Call Wavesilla on myös hyvät mahdollisuudet kouluttautua työn ohessa. Täällä järjestetään esimerkiksi asiakaspalveluihin liittyvää kielikoulutusta, joista meillä on sopimus Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn kanssa. Tarvittaessa Sakky räätälöi meille myös muihin toimialoihimme liittyviä koulutuksia. Koulutusta järjestävät myös toimeksiantajat ja työnantaja.

– Jos ammattitutkinto on suorittamatta, pystyy Call Wavesilla työn ohessa suorittamaan näyttötutkintoina tarvittavat osa-alueet. Jonkin verran on ollut oppisopimuksella opiskelijoitakin.

Syy siihen, että Mari tietää näin paljon Call Wavesin kouluttautumismahdollisuuksista, ei löydy pelkästään hänen omasta kiinnostuksestaan opiskeluun, vaan hän myös toimii Call Wavesilla työpaikkakouluttajana vastaten mm. yhteyksistä oppilaitoksiin päin.

Monipuolinen työ Call Wavesilla opettaa paljon

Oppimiseen ei välttämättä tarvita aina erillistä koulutusta, sillä moniulotteinen työ opettaa jo itsessään koko ajan.

– Call Wavesin toimeksiantajien laaja kirjo tekee sen, että työssä joutuu oppimaan paljon. Pyrimme siihen, että työntekijät olisivatkin moniosaajia. Käytämme asiakaspalvelutyössä erilaisia viestintäkanavia, jotka työntekijöiden täytyy hallita. Samalla se tekee työstä työntekijälle motivoivampaa, kun kaikki ei ole koko ajan yhtä ja samaa, selittää Mari.

– Call Wavesilla vastuuta annetaan jokaiselle oman halun mukaan. Meillä puhutaan jaetusta johtamisesta, jossa esimiestaso on taustalla ja tiiminvetäjät vastaavat päivittäisistä toiminnoista. Lisäksi joukossamme on syväosaajia, jotka tietävät tietyn alueen asiat erityisen hyvin. Vastuu ei siis ole organisaatiossa yhdellä tai kahdella ihmisellä, vaan se on jaettu kentälle. Silloin osaamisen ylläpitäminen on kaiken a ja o.

– Oppimista työpaikalla edistää myös se, että porukassamme Call Wavesilla on kaikenikäisiä ihmisiä 20-vuotiaista kuusikymppisiin. Voimme jokainen oppia jotain toisiltamme, ja se on työpaikalla rikkaus, Mari lisää.

Koulutuksella on yhteys myös työhyvinvointiin

Kouluttautumisen ja kehittymisen lähtökohtina Call Wavesilla ovat jokaisen oma asennoituminen ja halu kehittää työtä.

– Kaikki eivät halua kouluttautua, ja se on jokaisen henkilökohtainen asia. Toivomme kuitenkin, että jokainen pystyisi tuomaan esille omia intresssejään. Sitten mietimme, miten pystyisimme tukemaan niissä, Mari kertoo.

Marin mielestä osaaminen ja työssä viihtyminen kulkevat usein käsi kädessä.

Call Wavesilla toimii oma Call Waves Trainee -asiakaspalvelun koulutusohjelma, jossa käydään läpi mm. haasteellisia asiakaspalvelutilanteita. Pääpaino on kuitenkin erinomaisissa asiakaskohtaamisissa, mikä tukee yrityksen strategista toimintaa.

– Hankalia tilanteita voi käsitellä myös oman tiiminvetäjän kanssa ja työkavereiden kesken. Työkaverit ovat Call Wavesilla tärkeä voimavara ja vahvuus, ja henkilöstötyytyväisyyskyselyi-demme vastauksissa on aina painottunut hyvä työilmapiiri. Vaikka työ on hektistä ja vaativaa, yhteisöllisyys toimii positiivisena vastapainona. Aina on olemassa tuki ja turva niin, ettei työasioita tarvitse kantaa kotiin, Mari sanoo.

– Työhyvinvointi on monen asian summa, ja siitä vastuu on meillä kaikilla yhteisesti. Viime keväänä toteutettu työnantajan järjestämä työyhteisökoulutus antoi paljon eväitä mm. alaistaitoihin, toiminnan kehittämiseen sekä työhyvinvointiin.