AIG – Pitkäaikainen yhteistyökumppanuus, tarinaa yhteisestä menestyksestä

AIG – Pitkäaikainen yhteistyökumppanuus, tarinaa yhteisestä menestyksestä

AIG on toiminut Call Wavesilla toimeksiantajana vuodesta 2010 lähtien. Myynti oli alkuun pienimuotoista ja toteutettiin yksittäisten myyjien avulla. Heti alusta saakka lähdettiin tekemään tiivistä yhteistyötä yhteisten päämäärien eteen – kehittämiseen panostaminen on ollut niin ajallista kuin rahallistakin.

Toimeksiantaja huomasi kokeilun kannattavaksi ja pikkuhiljaa sekä myyjien, että tuotteiden määriä lisättiin. Vuosien myötä toiminta on laajentunut tiimissä merkittävästi. Sen lisäksi, että myyjien lukumäärä on kasvanut, myös teknologia on alkuajoista kehittynyt ja siihen satsataan edelleen.

Toiminnan alussa olimme tilanteessa, jossa myynnin peruspilareita täytyi lähteä kehittämään eteenpäin, mikä taas haastoi meitä Call Wavesilla kehittymään myynnillisesti aivan uudelle tasolle. Tavoitteenamme ovat aina olleet erinomaiset asiakaskohtaamiset ja toiminnassamme yhteiset linjat ovatkin olleet avainasemassa menestymisessä. Tämä ei ole sulkenut pois myyntiä tavoitteiden keskiöistä vaan päinvastoin, olemme pystyneet rakentamaan myynnin laadukkaammaksi mikä on tuonut vakautta kannattavuuteen sekä tyytyväisiä asiakkaita. Tiimille on ollut äärimmäisen tärkeää, että AIG on antanut säännölliseti palautetta työstämme ja vuorovaikutus on ollut hyvin toimivaa.

Myyjien ajatusta yhteisestä toiminnasta:

”Myyjien mielipiteitä kysytään kampanjoihin liittyen ja silloin tällöin testataan uutta tuotetta. Myyntitiimin ja AIG:n edustajien välillä on vuorovaikutusta, joka on elintärkeää yhteistyön kannalta. Ja tottahan luottamus omaan ammattitaitoon näkyy työssä.”

LAADULLINEN MYYNTITYÖ JA SEN ANTAMAT MAHDOLLISUUDET

Valmentaminen sekä laaduntarkkailu ovat merkittävä osa kumppanuutta, ja niiden avulla olemme pystyneet luomaan vakaan ja tuloksellisen myyntiympäristön. Laadun merkityksestä antaa viitettä mm. se, että jokainen kauppapuhelu laatutarkastetaan. Myyjien ammattitaitoa kehitämme määrätietoisesti niin päivittäisillä myynnillisillä kuin tuotekohtaisillakin koulutuksilla. Lanseerasimme syksyllä 2017 AIG Akatemian tukemaan myyjien koulutusmahdollisuuksia. Uusille työntekijöille mahdollistetaan Akatemian kautta määrätietoinen kouluttautuminen heti alkupäivistä lähtien, ja lisäetuna onkin mahdollisuus myöhemmin päästä suorittamaan vielä osaamista syventävä ja lisämahdollisuuksia avaava VTS –tutkinto, jolla pyritään sitouttamaan työntekijä, jotta hänestä tulee työstään nauttiva ammattilainen meille pitkäksi aikaa.

SATSAAMINEN TIIMIIN TUO RAHAT TAKAISIN

Jottei myyntityö olisi tiimille pelkkää uurastusta, on AIG satsannut merkittävästi sen hyvinvointiin.

Olemme yhdessä pitäneet virkistäviä hetkiä mm. ulkoillen, keilaten, ratsastaen ja viimeisimpänä seikkalupuistossa kiipeillen. Nämä vauhdikkaat aktiviteetit myös kuvastavat hyvin sitä heittäytymistä, jota tarvitaan yhdessä onnistuaksemme. Juhlistamme yhdessä myös lähestyviä juhlapyhiä pikkujoulun merkeissä, joissa on erinomainen tilaisuus tutustua tiimiin epämuodollisemmin ja sitä kautta luoda yhteisöllisyyttä ja luottamusta ihmisten välille. Tästä iso kiitos ja kumarrus AIG:lle.

Tästä kaikesta sekä ympäri vuoden järjestettävistä kilpailuista ihmiset saavat valtavasti boostia ja piristystä työpäiviinsä, auttaen kaikkia paremmin saavuttamaan yhteiset päämäärät.

 

Marjo Markkanen
Group Manager, OUT