Olemme Menestyjä -yritysten joukossa

Kauppalehti onnittelee Call Wavesia sijoittumisesta suomalaisten Menestyjä -yritysten joukkoon.

Balance Consulting analysoi vuosittain suomalaisten yritysten menestystä tilinpäätöstietojen avulla.

Yrityksen taloudellista menestystä tarkastellaan kuuden eri osa−alueen pohjalta. Kultakin osa−alueelta yritys saa pisteet omassa kokoluokassaan sekä vertailtuna kaikkiin Balance Consultingin tietokannan yrityksiin että vertailtuna yrityksen oman toimialan muihin yrityksiin.

www.kauppalehti.fi