Henkilöstön työyhteisötaitojen koulutuspäivät

Call Waves on sitoutunut kehittämään työyhteisöään järjestämällä koko henkilökunnalle työyhteisötaitojen koulutuspäiviä. Tämän kertaiset koulutuspäivät toteutettiin Varkauden, Mikkelin ja Kuopion toimipisteissä.

Hyvät työyhteisötaidot ovat entistä tärkeämpi osa työelämän taitoja. Työn ja työilmapiirin sujuvuushaasteiden taustalla on usein yhteisten sopimusten väljyys. Sopimalla konkreettiset työyhteisön ja työyhteistaitojen pelisäännöt, päästään käsiksi moneen työyhteisöä puhuttavaan ”kuumaan perunaan”. Pelisääntöjen myötä saadaan lupa puhua ja antaa palautetta työyhteisöä hiljaisuudessa hiertävistä asioista.

Koulutuspäivät jatkuvat vielä esimiesten ja johtoryhmän omilla koulutuspäivillä.

”Jokaisella työntekijällä on oikeus saada reilu pomo, ja jokaisella pomolla on oikeus saada työntekijä, joka hoitaa hommansa hyvin ja sitoutuu työhönsä.” (Keskinen2011).

”Hyviin työyhteisötaitoihin sisältyy arvostava kanssakäyminen kaikkia ihmisiä kohtaan, reiluus, luotettavuus ja epäitsekkyys.” Opasti työyhteisötaitojen kouluttaja Maria Kangasniemi-Haapala.