Call Waves Solutions Finland Oy ottaa vastaan Järvi-Suomen Energia Oy:n puunkaatoavun asiakaskontaktit 1.1.2015 alkaen

Järvi-Suomen Energia Oy jakeluverkkoyhtiönä vastaa turvallisesta ja mahdollisimman häiriöttömästä sähkönjakelusta Järvi-Suomen alueella. Maksutonta puunkaatoapupalvelua annetaan, kun puu sijaitsee sähköverkon välittömässä läheisyydessä ja voi aiheuttaa kaatuessaan verkolle vahinkoa.

Järvi-Suomen Energia Oy kilpailutti puunkaatoapupalvelun ja urakoitsijaksi vuoden 2015 alusta on valittu Suur-Savon Sähkötyö Oy.

Call Waves vastaa puolestaan puunkaatoapupalveluun liittyvästä asiakaspalvelusta ja -neuvonnasta 1.1.2015 alkaen.